Η ψυχολογία είναι μία επιστήμη η οποία αποτελείτε από πολλούς και διαφορετικούς κλάδους, όπου ο κάθε ένας ειδικεύεται και σε μία συγκεκριμένη πρακτική της. Ο διαχωρισμός γίνετε για να διευρύνεται ξεχωριστά ο κάθε τομέας  και να μελετάτε σε βάθος.

Αυτή η μελέτη βοηθάει και στην ατομική θεραπεία , αφού ο κάθε κλάδος, ασχολείται ατομικά με κάθε άτομο και έτσι μπορεί να καταλάβει ποιο χαρακτηριστικά πράγματα που το ώθησαν για να κινηθεί.

Οι κλάδοι οι οποίοι χωρίζετε η ψυχολογία, ανάλογα με την ειδικότητα την οποία εκπροσωπεί αναγράφονται παρακάτω:

Κλάδοι χωρισμού ψυχολογίας

  • Τη Κλινική ψυχολογία εστιάζει στην αξιολόγηση, την διάγνωση και την θεραπεία  των ψυχικών διαταραχών.
  • Τη γνωστική ψυχολογία  η οποία είναι η μελέτη των διεργασιών ανθρώπινης σκέψης, όπως  την μνήμη, την αντίληψη, την λήψη αποφάσεων, την επίλυση προβλημάτων και την απόκτηση γλώσσας.
  • Την συγκριτική ψυχολογία αυτός ο κλάδος, ασχολείται με την μελέτη συμπεριφοράς των ζώων.

  • Την αναπτυξιακή ψυχολογία όπου ο τομέας αυτό εξετάζει την ανθρώπινη ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών ικανοτήτων, της ηθικής, της κοινωνικής λειτουργίας, της ταυτότητας και άλλων τομέων ζωής.
  • Την ιατροδικαστική ψυχολογία όπου είναι ένα εφαρμοσμένο πεδίο το οποίο επικεντρώνεται στη χρήση ψυχολογικής έρευνας και αρχών στο σύστημα νομικής και ποινικής δικαιοσύνης.
  • Η βιομηχανική-οργανωτική ψυχολογία είναι ένας τομέας όπου ασχολείται με την  χρήση της ψυχολογικής έρευνας με στόχο για να βελτιώσει την απόδοση της εργασίας και να επιλέξει υπαλλήλους.
  • Την ψυχολογία της προσωπικότητας η οποία επικεντρώνεται στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η ίδια αναπτύσσεται, καθώς και στα πρότυπα των σκέψεων, των συμπεριφορών και των χαρακτηριστικών που κάνουν κάθε άτομο μοναδικό.
  • Την κοινωνική ψυχολογία όπου επικεντρώνεται στην ομαδική συμπεριφορά, στις κοινωνικές επιρροές στην ατομική συμπεριφορά, στις στάσεις, στην προκατάληψη, στη συμμόρφωση, στην επιθετικότητα και σε συναφή θέματα.

Η συμβολή των παραπάνω κλάδων είναι μεγάλη για την εξέλιξη της ψυχολογίας.

Ακολουθεί βίντεο για την ψυχολογία

ΠΗΓΗ