Προχωρά η διαδικασία χορήγησης self test μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Εγκρίθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο οι διαδικασίες για την προμήθεια των self test.

Το ΣΤ΄ κλιμάκιο προχώρησε σε λεπτομερή έλεγχο των συμβάσεων πέντε εταιρειών που μετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία.

Το ανώτατο δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους για την αντιμέτωπιση της πανδημίας, εξετάζοντας τους φακέλους των εταιρειών που μετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία και τα έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προσταςίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με απόφαση 17 σελίδων κατέληξε στο συμπέρασμα – απόφαση ότι όλα είναι νόμιμα και η διάθεση των self test μπορεί να γίνει.

«Το Δικαστήριο Αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των ελεγχομένων πέντε (5) σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εννέα εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (9.400.000) ταχέων διαγνωστικών του κορωνοϊού SARS- CoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing (αυτοελέγχου-αυτοδιάγνωσης, κατά τα αναφερόμενα ειδικότερα στο σκεπτικό της παρούσης» αναφέρεται στην απόφαση.

Πηγή