Θωμάς Παναγιωτίδης ετών 84: Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου

Γεώργιος Μάρκου ετών 88: Ώρα 13:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου

Λεομπίτσα (Ολυμπία) Ζημπίλα ετών 97: Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αναστάσεως του Λαζάρου

 

Το διαβάσαμε ΕΔΩ