Ποιοι και πότε δικαιούνται αγροτικό αυτοκίνητο

Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο αγροτικό, μπορεί να έχει στην ιδιοκτησία του, όχι µόνο ο επαγγελματίας αγρότης, αλλά και όποιος είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης χωρίς να είναι επαγγελματίας.

Κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης είναι ο καλλιεργητής γης, ο οποίος ασκεί και άλλη παράλληλη δραστηριότητα, π.χ. ελεύθερος επαγγελματίας, έμπορος κλπ.

Και οι δύο κατηγορίες αγροτών, προσδιορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο προσδιορισμός για το ποιος είναι τι, ορίζεται από τις διατάξεις του ν.3874/10, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Όποιος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση, είτε είναι επαγγελματίας αγρότης, είτε κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, είναι υποχρεωμένος να εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ΥΠΑΑΤ.
Η εγγραφή γίνεται µέσω των γραφείων στα οποία συντάσσουν τις δηλώσεις καλλιέργειας.
Είτε είσαι επαγγελματίας αγρότης, είτε αγρότης του ειδικού καθεστώτος, είτε ιδιωτικός ή δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, οφείλεις να πληροίς τα κριτήρια: εγγραφή στο Μητρώο των αγροτών, εγγραφή στον ΕΦΚΑ/ΟΓΑ, δήλωση ΟΣ∆Ε.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν προϋπόθεση για κάποιον ο οποίος καλλιεργεί µε σκοπό την πώληση των προϊόντων τους. Εάν δεν υπάρχει κάτι από τα παραπάνω, σημαίνει ότι καλλιεργείς για τον εαυτό σου, το σπίτι σου , την οικογένεια σου.

Συνεπώς, επειδή ακούγεται έντονα τελευταία (ξανά) «… βάλε µου 100 ευρώ για να πάρω αγροτικό…», καλό είναι να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι ότι, ο λογιστής δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει αγροτικό εισόδημα µόνο και µόνο επειδή κάποιος του το ζητά. Πρέπει να προσκομιστούν και τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παραπάνω, ώστε να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στην δήλωση αυτή.
Θεώρηση των χειρόγραφων µμισθωτηρίων για γνήσιο υπογραφής

Η θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής αφορά τα µμισθωτήρια για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής και οι ιδιοκτήτες επιλέγουν να µην τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά, µμέσα από το Taxis Net.Να υπενθυμίσω εδώ ότι αυτό ισχύει για ποσά μέχρι και 960 ευρώ κατ’ έτος.

Πηγή: lakonikos.gr