Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4257/2014 και των άρθρων 83, 88 και 89 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 84, 88 και 89 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Κοινότητας Βέροιας, που θα γίνει ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, την 26-5-2021 ημέρα Tετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ. για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

1
Τρόποι προώθησης του εθελοντισμού στη Δημοτική κοινότητα Βέροιας

ΘΕΜΑ

2 Γνωμάτευση για την χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου σε εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας, στην περιοχή Κρεββατάς, στο οποίο υφίσταται δραστηριότητα ψυγείων συντήρησης οπωρολαχανικών με την επωνυμία «Καζαντίδης Δημήτριος»

The post ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ appeared first on Dimos-news.gr.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ