Δήμος Μοσχάτου – Ταύρου: Στήριξη… “128,57%” στις ευπαθείς ομάδες δημοτών.

Νέες γενναίες μειώσεις και απαλλαγές Δημοτικών Τελών στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο Μοσχάτο και στον Ταύρο

Με μία σημαντική απόφασή του,  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μοσχάτου- Ταύρου, ύστερα από εισήγηση του Δημάρχου Μοσχάτου Ταύρου Ανδρέα Γ. Ευθυμίου,  αποφάσισε νέες γενναίες μειώσεις και απαλλαγές στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας,  ενισχύοντας και διευρύνοντας τις απαλλαγές και τις μειώσεις που είχαν αποφασιστεί το 2018 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Μοσχάτο –Ταύρου από  το 2011 είχε θεσπίσει απαλλαγές και μειώσεις στα δημοτικά τέλη των ευπαθών ομάδων με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής,   ενώ μόλις το 2016 η Πολιτεία έδωσε και νομοθετικά τη δυνατότητα, ώστε οι Δήμοι να προβαίνουν σε αντίστοιχες αποφάσεις.

Οι μειώσεις και οι απαλλαγές που θα ισχύσουν από 1/1/2022 αρχίζουν από 16,67% και φθάνουν  και στο 33,33% συγκριτικά με την απόφαση του 2018, ενώ σε σχέση με το 2011 οι μειώσεις και οι απαλλαγές φθάνουν το 128,57%.

Συγκεκριμένα από 1/1/2022 ισχύουν οι παρακάτω μειώσεις και απαλλαγές:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΑΠΟΡΟΙ              ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 16.000,00€

50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΙΣ 16.000,01€ ΜΕΧΡΙ 30.000,00€

ΑΜΕΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 15.000,00€

50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΙΣ 15.000,01 € ΜΕΧΡΙ 20.000,00€

ΑΜΕΑ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ   ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 25.000,00€
ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 14.000,00€

50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΙΣ 14.000,01 € ΜΕΧΡΙ 25.000,00€

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 15.000,00€
50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓ. ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΙΣ 15.000,01 € ΜΕΧΡΙ 20.000,00€
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΠΡΩΗΝ ΚΕΑ)   50% ΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΑΝΕΡΓΟΙ Απαλλαγή 50%, για τους μακροχρόνια ανέργους, όπως ορίζεται στην νομοθεσία, με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6000 ευρώ και επιπλέον 1000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου Ταύρου Ανδρέας Γ. Ευθυμίου δήλωσε σχετικά:

  «Συνεχίζουμε με συνέπεια την στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του Δήμου μας. Αυξάνουμε τα οικονομικά όρια απαλλαγών και μειώσεων δημοτικών τελών στους απόρους, πολύτεκνους, στα άτομα με αναπηρία από 67% και άνω, στους τρίτεκνους, στις μονογονεϊκές οικογένειες, στους δικαιούχους με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και στους μακροχρόνια ανέργους.

  Με με τις συνολικές παρεμβάσεις μας στο τομέα της κοινωνικής πολιτικής, είμαστε κοντά στους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.

  Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών, αποτέλεσε η σωστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου μας, ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε τους συμπολίτες μας».

Από το Γραφείο ΤύπουΤο διαβάσαμε ΕΔΩ