Ο Δ. Ιωαννιτών στοχεύοντας στη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών αναγνωρίζει την ανάγκη για την προώθηση των ΑΠΕ στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου με τρόπο αμοιβαία επωφελή τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για τις επιχειρήσεις που αποτελούν τη βάση για την τοπική ανάπτυξη και την ευημερία των δημοτών του.
Ως εκ τούτου ο Δήμος δηλώνει την πρόθεσή του να συνάψει Μνημόνιο συνεργασίας με τις Τοπικές Επιχειρήσεις που εδρεύουν στο Δήμο Ιωαννιτών είτε σε όμορους δήμους με σκοπό τη συνεργασία σε θέματα προώθησης των ΑΠΕ.
Το Μνημόνιο συνεργασίας θα εξειδικεύεται ανάλογα με τις δραστηριότητες και το προφίλ της κάθε επιχείρησης και θα αποτελεί προϊόν διαβούλευσης των δύο μερών, δηλαδή του δήμου και της επιχείρησης.
Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου LOCAL4GREEN+ στο οποίο συμμετέχει ο Δ. Ιωαννιτών μαζί με άλλους 27 ευρωπαϊκούς δήμους της Μεσογείου. Το έργο LOCAL4GREEN+ είναι μια πρωτοβουλία που επικεντρώνεται στην ενσωμάτωση πράσινων τοπικών φορολογικών πολιτικών στις πολιτικές των τοπικών αρχών με σκοπό την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Το Έργο LOCAL4GREEN+, χρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και 15% Εθνικούς Πόρους μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Interreg Mediterranean. Οι δράσεις του έργου LOCAL4GREEN+ στην Ελλάδα υλοποιούνται και συντονίζονται από τον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ.

Για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για το Μνημόνιο Συνεργασίας σε θέμα προώθησης των ΑΠΕ μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο του Αντιδημάρχου κ. ΒΛΕΤΣΑ Βασίλειου στο τηλέφωνο: 2651361800 και στο email: antpamvotis@gmail.com.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ