Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2022, 08:02

Την έντονη δυσφορία τους εκφράζουν οι πολίτες για τη συνολική διαχείριση της Πανδημίας από την κυβέρνηση, ενώ τάσσονται ξεκάθαρα κατά της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά της Covid 19 και θεωρούν τη διαχείριση του ζητήματος των εμβολιασμών λανθασμένη. Τα παραπάνω συμπεράσματα, καθώς και πληθώρα άλλων πληροφοριών για το πώς αντιλαμβάνεται η κοινωνία το ευρύτερο ζήτημα της Πανδημίας προκύπτουν από τις απαντήσεις των πολιτών στην ανοικτή δημοσκόπηση της «Ζούγκλας», η οποία άρχισε την 5η Ιανουαρίου και έληξε την 11η Ιανουαρίου. Σε αυτήν την έρευνα συμμετείχαν 1.188 πολίτες από 17 ετών και άνω. Πρόκειται για ένα ελεγμένο δείγμα χρηστών του διαδικτύου, το οποίο έχει «ζυγιστεί» κατά την ορολογία των ειδικών της στατιστικής σύμφωνα με τα δημογραφικά δεδομένα της χώρας, αλλά και σύμφωνα με το τι δηλώνουν οι συμμετέχοντες για το κόμμα που ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές του 2019.

Στον πίνακα 2 καταγράφονται οι συμμετέχοντες ανά φύλο. Εν προκειμένω οι άνδρες που ψήφισαν στην έρευνα φθάνουν το 84%, ενώ οι γυναίκες το 16%.

Στον πίνακα 3, που ακολουθεί, εμφανίζονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα σύμφωνα με τις ηλικιακές κατηγορίες στις οποίες ανήκουν. Έτσι, το 14% των συμμετεχόντων ανήκουν στην κατηγορία των 18 έως 24, το 27% στην κατηγορία των 25 έως 44, το 50% στην κατηγορία των 45 έως 64 και το 9% στην ηλικιακή κατηγορία 65+.

Στον πίνακα 4 που ακολουθεί καταγράφεται ο βαθμός αστικότητας των ψηφισάντων. Το 84% διαμένει σε αστικά κέντρα, ενώ το 16% σε αγροτικές περιοχές.

Στον πίνακα 5 εξειδικεύονται ακόμη περισσότερο οι περιοχές από τις οποίες προέρχονται οι συμμετέχοντες στην έρευνα. Το 40% κατοικεί στην Αττική, το 10% στη Θεσσαλονίκη και το 50% στην Επαρχία.

Στον επόμενο πίνακα, Νο 6, καταγράφεται το μορφωτικό επίπεδο των ψηφισάντων στην ανοικτή δημοσκόπηση της «Ζούγκλας». Το 42% έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το 30% στην Ανώτερη και το 28% έχει τελειώσει τον κύκλο της Μέσης Εκπαίδευσης.

Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε με τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τη δομή της δημοσκόπησης και περνούμε στον κύριο κορμό των ερωτημάτων που αφορούν γενικότερα τη διαχείριση της Πανδημίας. Στον πίνακα που ακολουθεί (Νο 7) οι πολίτες κρίνουν το πώς διαχειρίστηκε η κυβέρνηση την υγειονομική κρίση. Το 67% θεωρεί πως η διαχείριση είναι λανθασμένη. Το 27% πως η διαχείριση είναι σωστή, ενώ ένα 6% απαντά   «Δεν Ξέρω/Δεν Απαντώ».

Στο επόμενο γράφημα καταγράφονται οι απαντήσεις των πολιτών σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο ερώτημα: Άραγε η κυβέρνηση στήριξε ή όχι το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για τη Δημόσια Υγεία; Η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφισάντων, το 69% θεωρεί πως η Κυβέρνηση δεν στήριξε το ΕΣΥ. Μόνον ένα 27% διατηρεί την άποψη πως στηρίχθηκε το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 4% απαντά «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ». Δείγμα της σαφούς τοποθέτησης της κοινωνίας έναντι του κρίσιμου ερωτήματος.

Το γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνει τις απαντήσεις των πολιτών στο ερώτημα για το εάν η διαχείριση των εμβολιασμών από την κυβέρνηση ήταν επιτυχημένη ή αποτυχημένη. Το 58,7% των συμμετεχόντων στη δημοσκόπηση απαντά ξεκάθαρα πως η διαχείριση ήταν αποτυχημένη. Το 35,3% θεωρεί πως ήταν επιτυχημένη. Ένα 5,9% προτιμά να μην απαντήσει, επιλέγοντας το «Δεν Ξέρω/Δεν Απαντώ».

Και το επόμενο ερώτημα είναι εξαιρετικά κρίσιμο, αφού οι πολίτες καλούνται να τοποθετηθούν έναντι της υποχρεωτικότητας στους εμβολιασμούς. Στο επόμενο γράφημα φαίνεται πως η δυσφορία των πολιτών πλειοψηφεί. Το 51% θεωρεί πώς η επιβολή της υποχρεωτικότητας είναι λανθασμένη επιλογή. Το 44% θεωρεί πως η υποχρεωτικότητα είναι σωστή επιλογή. Ένα 5% δηλώνει «Δεν ξέρω/Δεν Απαντώ».

Με το επόμενο ερώτημα εξειδικεύεται το ζήτημα  περί υποχρεωτικότητας. Ερωτώνται οι πολίτες αν κατά τη γνώμη τους η επιβολή υποχρεωτικότητας είναι ενέργεια παράνομη ή νόμιμη. Εδώ οι πολίτες εμφανίζονται διχασμένοι. Το 47,3% θεωρεί πως η επιβολή υποχρεωτικότητας είναι παράνομη ενέργεια. Το 38,8% θεωρεί πως η ενέργεια είναι νόμιμη. Ένα ισχυρό 13,8% δεν παίρνει θέση σε αυτό το ερώτημα.

Στο γράφημα που ακολουθεί αποτυπώνεται η γνώμη των πολιτών ως προς τη μεγαλύτερη αστοχία που σημειώθηκε στη διαχείριση της Πανδημίας. Η καταγραφή των απαντήσεων είναι κοινωνικά και πολιτικά πολύ ενδιαφέρουσα. Το 42,7% των πολιτών θεωρεί πώς η μεγαλύτερη αστοχία είναι το γεγονός πως δεν στηρίχθηκε επαρκώς το ΕΣΥ. Το 21,3% θεωρεί ως μεγαλύτερη αστοχία τη μη επαρκή πληροφόρηση των πολιτών. Το 12,9% θεωρεί ως αστοχία την ανεπάρκεια θεραπευτικών μεθόδων και το 12,6%  θεωρεί ως αστοχία τη λανθασμένη τακτική στους εμβολιασμούς.

Με το επόμενο ερώτημα οι πολίτες καλούνται να τοποθετηθούν έναντι της αξιοπιστίας της συστηματικής δημόσιας παρέμβασης μέσω των τηλεοπτικών πάνελ των ειδικών επιστημόνων και γνωστών γιατρών για το ζήτημα της Πανδημίας.

Το 49,7% των ψηφισάντων στη δημοσκόπηση θεωρεί πως η δημόσια αυτή παρέμβαση είναι αρνητική. Το 33,6% αντιθέτως θεωρεί πως είναι θετική. Τέλος, το 14,2% εκλαμβάνει αυτήν τη δημόσια παρέμβαση ως αδιάφορη. Μόνον ένα 2,5% δεν παίρνει θέση και δηλώνει «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».

Παραμένουμε στο ίδιο ερώτημα, αλλά εξειδικεύοντας: Είναι αξιόπιστη ή αναξιόπιστη αυτή η δημόσια παρέμβαση μέσω τηλεοπτικών οδών των επιστημόνων και των γνωστών γιατρών για την Πανδημία; Εδώ τα πράγματα ίσως είναι περισσότερο ξεκάθαρα. Το 52% θεωρεί πως αυτή η παρέμβαση είναι αναξιόπιστη. Το 36% τη θεωρεί αξιόπιστη. Ένα 12% δεν τοποθετείται και δηλώνει «Δεν Ξέρω/Δεν Απαντώ».

Το γράφημα που ακολουθεί καταγράφει την άποψη των πολιτών ως προς τα εμβόλια κατά της Covid-19. Το 55% των συμμετεχόντων στην έρευνα τα θεωρεί αξιόπιστα. Το 18% αναξιόπιστα. Το 12% επικίνδυνα. Ένα ισχυρό 15% δηλώνει «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».

Διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες ως προς το ερώτημα που αφορά τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν από την 30η Δεκεμβρίου και μετά. Συγκεκριμένα, το 49% θεωρεί πώς η επιβολή περιορισμών ήταν δικαιολογημένη. Το 30% θεωρεί τους περιορισμούς αδικαιολόγητους, ενώ το 18% θεωρεί αδιάφορη την επιβολή τους. Μόνον 3% δεν τοποθετείται.

Σαρωτικά αρνητική είναι άποψη των πολιτών που καταγράφεται στο επόμενο γράφημα ως προς τη στάση της Εκκλησίας στην υπόθεση της Πανδημίας. Το 74% των ψηφισάντων εκλαμβάνει ως αρνητικό το ρόλο της και μόνον το 12,8% θεωρεί θετική τη στάση της Εκκλησίας. Ένα 13,2% δηλώνει «Δεν Ξέρω/Δεν Απαντώ».

Στο επόμενο γράφημα, το 18ο κατά σειρά, ζητείται από τους πολίτες να δηλώσουν ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Το 41,2% θεωρεί πώς είναι η «Οικονομία». Το 27,3% επιλέγει την «Πανδημία» ως το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στην τρίτη θέση το «Μεταναστευτικό-Προσφυγικό» ζήτημα και στην τέταρτη θέση με ένα  8,7% η «Παιδεία». Η «εγκληματικότητα» με 4,8 % και τα «Ελληνοτουρκικά» με 4,1% ακολουθούν στην κατάταξη των προτεραιοτήτων των πολιτών.

Με την επόμενη ερώτηση η δημοσκόπηση εισέρχεται στο αμιγώς πολιτικό κομμάτι της. Οι πολίτες τοποθετούνται έναντι ενός ερωτήματος επί του οποίου οι απαντήσεις περιγράφουν ένα γενικότερο πολιτικό κλίμα. Το ερώτημα αφορά το εάν ή όχι πρέπει να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές. Το 50% των ψηφισάντων τάσσεται υπέρ της πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Το 42% διατηρεί την άποψη πως δεν χρειάζονται πρόωρες εκλογές. Το 8% δηλώνει «Δεν ξέρω/Δεν Απαντώ».

Είναι ή όχι ευχαριστημένοι οι πολίτες από την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ; Στο επόμενο γράφημα αποτυπώνεται η γνώμη των πολιτών με το 77,9% να θεωρεί ως ανεπαρκή την αντιπολιτευτική τακτική της Κουμουνδούρου. Μόνον ένα 15,7% θεωρεί τις επιλογές του ΣΥΡΙΖΑ ως προς την άσκηση αντιπολίτευσης ως επαρκείς. Ένα 6,3% δηλώνει «Δεν Ξέρω/Δεν Απαντώ».

Πώς κρίνουν το έργο της κυβέρνηση οι πολίτες; Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται οι απαντήσεις. Το 63% κρίνει αρνητικά το κυβερνητικό έργο. Το 32% αντιθέτως το βρίσκει θετικό. Το 5% δηλώνει «Δεν ξέρω /Δεν Απαντώ».

Στον πίνακα που ακολουθεί καταγράφεται ο βαθμός αισιοδοξίας των πολιτών έναντι του μείζονος ζητήματος που είναι η Οικονομία. Έτσι το 65,1% καταθέτει την απαισιοδοξία του για την πορεία της Οικονομίας, ενώ το 29,9% δηλώνει αισιόδοξο. Ένα 5% δεν τοποθετείται και δηλώνει «Δεν Ξέρω/Δεν Απαντώ».

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών που ψήφισαν στη δημοσκόπηση της «Ζούγκλας», δηλαδή το 84% θεωρούν ως αρνητικό το ενδεχόμενο σχηματισμού μία κυβέρνησης συνασπισμού μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Μόνον ένα 5,9% θεωρεί επιβεβλημένη πολιτικά αυτήν τη λύση. Ένα ελάχιστο 2,9% θα έβλεπε θετικά μία τέτοια προοπτική.

Προβληματίζουν οι απαντήσεις στο επόμενο ερώτημα που αφορά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ. Το 50,3% εκφράζει αδιαφορία για την εκλογή του, ενώ το 34,3% θωρεί θετική αυτήν την εξέλιξη. «Δεν ξέρω/Δεν Απαντώ» δηλώνει το 3,2%.

Αρνητικά τοποθετούνται οι πολίτες και έναντι μίας προοπτικής εκλογικής ή κυβερνητικής συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΚΙΝΑΛ. Το 52,2% θα έβλεπε αρνητικά αυτήν τη συνεργασία. Το 24,2% δηλώνει πως δεν θα το ενδιέφερε μία τέτοια προοπτική και μόνον το 18,1%, ένα ισχνό δηλαδή ποσοστό, θα αντιμετώπιζε θετικά το ενδεχόμενο συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΚΙΝΑΛ.

Μετά την πρόσφατη πολιτική κινητικότητα που παρατηρήθηκε στον χώρο της Κεντροαριστεράς με τις εκλογές στο ΚΙΝΑΛ, στο επόμενο γράφημα καταγράφονται οι απόψεις των πολιτών ως προς τη μελλοντική πορεία του πολιτικού χώρου που διεκδικεί το Κίνημα Αλλαγής. 

Έτσι το 54%, ένα ικανό ποσοστό των ερωτηθέντων θεωρεί πως το ΚΙΝΑΛ θα ενισχυθεί στις επερχόμενες εκλογές, ενώ μόνον ένα 7% δηλώνει πως το κόμμα αυτό θα συρρικνωθεί. Το 31% απαντά πως το ΚΙΝΑΛ θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα και ένα 8% δηλώνει «Δεν Ξέρω/Δεν Απαντώ».

Η τελευταία ερώτηση της δημοσκόπησης αφορά βεβαίως την πρόθεση ψήφου των συμμετεχόντων στη διαδικτυακή έρευνα. Αν διεξάγονταν εκλογές την επόμενη Κυριακή ποιο κόμμα θα επέλεγαν να ψηφίζουν οι πολίτες; Η δημοσκόπηση, κάθε δημοσκόπηση, είναι μία εικόνα της στιγμής που διεξάγεται η έρευνα. Η εικόνα αυτή καταγράφει ωστόσο τις επικρατούσες τάσεις στην κοινωνία.

Η εικόνα λοιπόν που καταγράφεται από την ψήφο των συμμετεχόντων στην έρευνα της «Ζούγκλας» είναι πολύ ενδεικτική του πολιτικού κλίματος που επικρατεί.

Το 23,7% θα ψήφιζε Νέα Δημοκρατία αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή. Το 19% θα επέλεγε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως το 12,8% θα έδινε την ψήφο του στο ΚΙΝΑΛ. Παρατηρείται δηλαδή μία έντονη συρρίκνωση των δύο κομμάτων εξουσίας προς όφελος του τρίτου κόμματος, όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω, σχολιάζοντας τις μετακινήσεις ψηφοφόρων. Η συρρίκνωση όμως του ΣΥΡΙΖΑ προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην επερχόμενη εκλογική αναμέτρηση αφού μειώνει και μάλιστα σημαντικά τη διαφορά μεταξύ του δεύτερου και του τρίτου κόμματος.

Έχει ωστόσο ενδιαφέρον και η συνέχεια. Στην τέταρτη θέση της πρόθεσης ψήφου το ΚΚΕ με 5,5% και στην πέμπτη θέση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, που δείχνει να διαθέτει δυνάμεις για να εισέλθει εκ νέου στη Βουλή. Το κόμμα ΜεΡΑ25 δείχνει τάσεις συρρίκνωσης και με ένα 2% παλεύει να παραμείνει στο Κοινοβούλιο.

Όμως η συρρίκνωση των δύο μεγάλων κομμάτων, σε συνδυασμό με την έκδηλη απογοήτευση των νέων ψηφοφόρων, φαίνεται να πυροδοτεί τη «μετανάστευση» ψήφων σε αντισυστημικές επιλογές, όπως είναι αυτή του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη. Συνεισφέρει βεβαίως και η απόλυτη κατάρρευση της Χρυσής Αυγής, όπως αυτή καταγράφεται και στην πρόθεση ψήφου (0,8%). Το κόμμα Έλληνες για την Πατρίδα, του φυλακισμένου Ηλία Κασιδιάρη, εισπράττει από την απογοήτευση των νέων ψηφοφόρων και αγγίζει στην πρόθεση ψήφου ένα 5,9%. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, όπου η θεαματική ενίσχυση της ακροδεξιάς αποτελεί πλέον πολιτική σταθερά και είναι ευθέως ανάλογη με την αποδυνάμωση των συστημικών πολιτικών δυνάμεων. Πρόκειται για την αποκαλούμενη «Δυναμική του Μεσοπολέμου». 

Από τις μετακινήσεις των ψηφοφόρων, όπως αυτές εμφανίζονται στα δύο γραφήματα που ακολουθούν, επιβεβαιώνονται και τα παραπάνω συμπεράσματα.

Παρατηρούμε δηλαδή πως με ποσοστό συσπείρωσης της τάξης του 60% (χαμηλό σε σύγκριση με τη μέχρι τώρα δυναμική του κόμματος) το κυβερνών κόμμα χάνει ένα 7,2% προς ακροδεξιές ή υπερδεξιές επιλογές. Ένα 4,2% προς το κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη και με ένα 3% προς την Ελληνική Λύση. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία έχει μία σημαντική απώλεια ψηφοφόρων προς το ΚΙΝΑΛ της τάξης του 7,5%.

Στον ΣΥΡΙΖΑ η συσπείρωση είναι της τάξης του 61,1%. Η απώλεια ψηφοφόρων προς το ΚΙΝΑΛ είναι σημαντική και αγγίζει το ισχυρό ποσοστό του 10,8%. Η απώλεια ψηφοφόρων προς τη Νέα Δημοκρατία είναι της τάξης του 5,6%. Καθόλου αμελητέα.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ