Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας διαθέτει πλέον εκτυπωτή συστήματος Braille (Μπράιγ) προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.

Με την πρωτοβουλία αυτή δίνεται η δυνατότητα στα άτομα με προβλήματα όρασης να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία.

Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι να προσφέρει παροχές με κοινωνικό αποτύπωμα, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο καθώς θα γίνονται εκτυπώσεις σε μορφή Μπράιγ βιβλίων λογοτεχνικών, ψυχαγωγίας καθώς και πανεπιστημιακών.

ΕλλαδικόΤο διαβάσαμε εδώ