Στην εύλογη ανησυχία και αγωνία των πληγέντων κατοίκων της Ιθάκης από τον «ΜΠΑΛΛΟ» για τις αποζημιώσεις τους, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ενημερώνει:

Όπως γνωρίζουν οι κάτοικοι του νησιού από τις υπηρεσίες μας, αμέσως μετά την εκδήλωση του καιρικού φαινομένου συγκροτήθηκε με την με αριθμό πρωτοκόλλου 85227/20425/26.10.2021 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλληνίας και Ιθάκης, η προβλεπόμενη εκ του ν. 4797/2021 Επιτροπή Κρατικής Αρωγής για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών σε πληγείσες επιχειρήσεις και φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Διευκρινίζεται, η εν λόγω επιτροπή αποτελείται από τους ίδιους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με την εκτίμηση των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την Θεομηνία «ΙΑΝΟΣ».

Το γεγονός αυτό είναι η αιτία της καθυστέρησης των διαδικασιών για τις αποζημιώσεις της θεομηνίας «ΜΠΑΛΛΟΣ» ως προς την διενέργεια αυτοψιών. Τόσο οι αρμόδιοι υπάλληλοι όσο και η Περιφερειακή Αρχή έχει επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία, ετοιμότητα και έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτάχυνση των διαδικασιών, ενώ όποτε έχει παραστεί ανάγκη χορήγησης πληροφοριών ή διευκρινήσεων για την εν λόγω διαδικασία αυτές έχουν παρασχεθεί άμεσα προς τους ενδιαφερόμενους.

Όσον αφορά την πρόοδο της επεξεργασίας των φακέλων για την θεομηνία «ΙΑΝΟΣ» είχαν κατατεθεί 114 αιτήσεις εκ των οποίων 47 έχουν ολοκληρωθεί ως προς την εκτίμηση των ζημιών, 33 μέχρι και σήμερα παρά τις συνεχείς έγγραφες και προφορικές οχλήσεις μας δεν έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά από τους αιτούντες για να τύχουν της ανάλογης επεξεργασίας και 14 είναι σε στάδιο επεξεργασίας και οδεύουν για την ολοκλήρωσή τους. Ως εκ τούτου προσδιορίζουμε ότι εντός του μηνός Φεβρουαρίου θα αποσταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών οι συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις πληγείσες επιχειρήσεις και το αίτημα για το συνολικό ποσό της αποζημίωσης ώστε από την πλευρά του το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στις δικές του ενέργειες για την εκκίνηση της διαδικασίας καταβολής της αποζημίωσης.

Μετά δε τη θεομηνία «ΜΠΑΛΛΟΣ» στην Περιφερειακή Ενότητα Ιθάκης κατατέθηκαν 71 αιτήσεις πληγέντων επιχειρήσεων για τις οποίες, έχει ήδη προγραμματιστεί η έναρξη των αυτοψιών την ερχόμενη εβδομάδα, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών του «ΙΑΝΟΥ».

Αντιλαμβανόμαστε και κατανοούμε πλήρως την αγωνία και την ταλαιπωρία των ήδη οικονομικά επιβαρυμένων επιχειρηματιών από τις θεομηνίες «ΙΑΝΟΣ» και «ΜΠΑΛΛΟΣ» ωστόσο εντός ενός δύσκολου και αυστηρού νομικού πλαισίου διαδικασιών η Περιφερειακή Αρχή στέκεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα απέναντι στους πολίτες της για τις αυτοψίες, την εγκυρότητα των φακέλων, τη συνεχή ενημέρωση και διευκόλυνση των δικαιούχων.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ