Για την πρόσληψη τριών (3) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2021-2022

Ο Δήμος Ιεράπετρας ανακοινώνει
Την πρόσληψη, τριών (3) ατόμων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2021-2022.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση από τις 01/02/2022 έως και τις 14/02/2022 αυτοπροσώπος, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιεράπετρας, Δημοκρατίας 31, Τ.Κ 72200, Ιεράπετρα Ν.Λασιθίου, απευθύνοντάς την στο Πρωτόκολλο του Δήμου, υπόψη κας Λιαπάκη Εμμανουέλας email: liapaki@ierapetra.gov.gr (τηλ. επικοινωνίας: 2842340363, 2842340360).

The post Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η appeared first on Dimos-news.gr.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ