1__ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΗΣΟ ΧΡΥΣΗ
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης, απέστειλε σήμερα επιστολή στη Συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κα Μαρία Κοζυράκη, στην οποία επισυνάπτει τη με αρ. 1/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιεράπετρας και ζητάει την επανασυνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης, προκειμένου να λάβει υπόψη της και τις θέσεις του Δήμου Ιεράπετρας, όπως αυτές περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση.
Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή προς την κα Κοζυράκη:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. 72200
Πληρ.: Θ. Χριστοδούλου
Τηλ.: 28423-40311 Ιεράπετρα, 02-02-2022
Αρ. Πρωτ. οικ.3

ΠΡΟΣ: Συντονίστρια Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Κρήτης,
κα Μαρία Κοζυράκη

Αξιότιμη κα Κοζυράκη,
Όπως είχαμε δεσμευτεί με τη με αρ. πρωτ. 1/18.01.2022 επιστολή μας, θέσαμε το θέμα της διαχείρισης της νήσου Χρυσής στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας αποστέλλουμε τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. για να ενημερωθείτε και να τη λάβετε υπόψη προτού προχωρήσετε στη λήψη οριστικής απόφασης για το μέλλον του νησιού, καθώς αποτελεί την έκφραση της βούλησης των δημοτών της Ιεράπετρας.
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε τα καθήκοντά σας ως Συντονίστρια στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης φάνηκε το ενδιαφέρον σας και η πρόθεσή σας να βοηθήσετε στην επίλυση του οικολογικού προβλήματος που ταλανίζει το κεδροδάσος της Νήσου Χρυσής και από την επίσκεψή σας στο νησί και από τις πολλές κατ΄ιδίαν συναντήσεις μας στην Υπηρεσία σας .
Το πρόβλημα, όμως, του νησιού είναι διαχρονικό. Η συγκεκριμένη Δημοτική Αρχή από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά της, το ανέδειξε σε ζήτημα πρωταρχικής σημασίας, κάτι που φαίνεται από τις ενέργειες στις οποίες έχουμε προβεί όλα αυτά τα χρόνια και σας έχουμε ενημερώσει σχετικά με την ανωτέρω επιστολή.
Εν κατακλείδι, ζητάμε την επανασυνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης, προκειμένου να επανεξετάσει την προηγούμενη γνωμοδότησή της, λαμβάνοντας τώρα υπόψη και τις θέσεις του Δήμου Ιεράπετρας για τη νήσο Χρυσή, όπως αυτές περιλαμβάνονται στη με αρ. 1/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα, αποστέλλουμε συνημμένα σε αντίγραφο, τη με αρίθ. πρωτ. 1/2022 επιστολή μας και τη με αρίθμ. 1/2022 απόφαση του Δ.Σ Ιεράπετρας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Με εκτίμηση,

Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη
Θεοδόσιος Καλαντζάκης

2__ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ.
ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, κ. Θεοδόσης Καλαντζάκης, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, με συνημμένη τη με αρ.1/2022 απόφαση του Δ.Σ., στην οποία ζητάει τη στήριξή του προς τα αρμόδια Υπουργεία, αναφορικά με την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, προκειμένου να εξευρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση, ούτως ώστε να ανακάμψει το οικοσύστημα στη νήσο Χρυσή και παράλληλα να μη διακοπή η επισκεψιμότητα σε αυτή.
Ακολουθεί αναλυτικά, η επιστολή του Δημάρχου Ιεράπετρας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Δημοκρατίας 31
Τ.Κ. 72200
Πληρ.: Θ. Χριστοδούλου
Τηλ.: 28423-40311 Ιεράπετρα, 02-02-2022
Αρ. Πρωτ. οικ. 2

ΠΡΟΣ:1 Πρωθυπουργό της Ελλάδος
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
ΚΟΙΝ: 1. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
κ. Κωνσταντίνο Σκρέκα
2. Υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας
κ. Γιώργο Αμιρά
3. Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής
κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη
4. Περιφερειάρχη Κρήτης
κ. Σταύρο Αρναουτάκη
5. Συντονίστρια Αποκ. Διοίκησης Κρήτης
κα Μαρία Κοζυράκη

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η νήσος Χρύση είναι ένας τουριστικός προορισμός γνωστός σε όλον τον κόσμο, αποτελούμενη από παραλίες μοναδικής ομορφιάς, αρχαιολογικούς χώρους και το φημισμένο δάσος των κέδρων.
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας, θέσατε στο επίκεντρο της πολιτικής σας ατζέντας την προστασία και αναβάθμιση των περιοχών Natura και απόρροια του γεγονότος αυτού ήταν η επίσκεψη το 2020 του τότε αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη και στελεχών του Υπουργείου στη νήσο Χρυσή, επίσκεψη που πρώτη φορά πραγματοποιούσε Υπουργός της Κυβέρνησης, προκειμένου να διαπιστώσει ιδίοις όμμασι την επικρατούσα κατάσταση.
Τότε, μας είχαν δοθεί από το Υπουργείο διαβεβαιώσεις ότι θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και θα δοθούν οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις, ώστε το δάσος των Κέδρων να μπορέσει να προστατευτεί ουσιαστικά, καθώς αποκλειστικά σε αυτό το τμήμα του νησιού εντοπίζονται τα προβλήματα και όχι στις παραλίες.
Ο Δήμος Ιεράπετρας, όλα αυτά τα χρόνια, παρότι δεν του είχε δοθεί αρμοδιότητα πάνω στο νησί πλην της συλλογής και απομάκρυνσης των απορριμμάτων των επισκεπτών και δίχως καμία οικονομική υποστήριξη φρόντισε με ενέργειες και δράσεις, σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες, φορείς και εθελοντές, να διατηρηθεί η νήσος Χρυσή σε μια πολύ καλή κατάσταση. Πέρα από την τεράστια οικολογική σημασία, το νησί αποτελεί για την Ιεράπετρα και έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της τουριστικής-οικονομικής ανάπτυξής της.
Ως Δημοτική Αρχή έχουμε τονίσει επανειλημμένως ότι θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες, οι οποίες θα στηρίξουν την τουριστική βιωσιμότητα, ενώ παράλληλα με τη συμβολή του επιστημονικού προσωπικού να αποσοβηθεί η απειλή που αντιμετωπίζει το κεδροδάσος.
Κύριε Πρωθυπουργέ, μπορεί να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση τόσο για την ανάκαμψη του οικοσυστήματος στη Χρυσή, όσο και για να μην υποστούν οι πολίτες της Ιεράπετρας σημαντική οικονομική καταστροφή σε συνδυασμό με τις επικρατούσες συνθήκες λόγω της πανδημίας. Διότι το πρόβλημα δεν το δημιουργούν οι επισκέπτες, αλλά η ελλιπής φύλαξη και η έλλειψη χρηματοδότησης των απαραίτητων έργων, τα οποία έχουμε ως Δήμος καταγράψει και ενημερώσει ενδελεχώς όλες τις Αρμόδιες Υπηρεσίες μέσα από συναντήσεις και μέχρι τώρα δεν έχουν ληφθεί υπόψη από κανένα.
Επιθυμούμε, να στηρίξετε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στα αρμόδια Υπουργεία που αφορά τη νήσο Χρυσή και λήφθηκε στη συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου.
Μην ξεχνάτε ότι ο Δήμος Ιεράπετρας είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του Υπουργείου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Επιτροπής Διαχείρισης. Αν αυτή η «αλυσίδα» συνεργασίας σπάσει, όσα χρήματα και αν διατεθούν, όσες αποφάσεις και αν ληφθούν δεν θα επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για τη νήσο Χρυσή.

Συνημμένη: η με αρ. 1/2022 αποφ. του Δ.Σ. Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας
Θεοδόσης Καλαντζάκης

Το διαβάσαμε ΕΔΩ