Μεγαλομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 8 Φεβρουαρίου. Την ημέρα αυτή έχει την ονομαστική του εορτή ο Θεόδωρος και η Θεοδώρα, αν και η πλειονότητά τους γιορτάζει την ημέρα της ανάμνησης του θαύματος των κολλύβων, που αποδίδεται στον Άγιο Θεόδωρο τον Τήρωνα (20 Μαρτίου2021).

Ο Θεόδωρος ήταν ρωμαίος στρατιωτικός επί Λικινίου (308-324). Καταγόταν από τα Ευχάιτα κι έζησε στην Ηράκλεια του Πόντου. Πιστός χριστιανός, καθαιρέθηκε από το αξίωμά του, βασανίστηκε και αποκεφαλίστηκε, όταν τεμάχισε χρυσά και αργυρά αγάλματα και τα μοίρασε στους φτωχούς.

Απολυτίκιο

Στρατολογία αληθεί Αθλοφόρε, του ουρανίου στρατηγός βασιλέως, περικαλλής γεγένησαι Θεόδωρε, όπλοις γαρ της πίστεως, παρετάξω εμφρόνως, και κατεξωλόθρευσας, των δαιμόνων τα στίφη, και νικηφόρος ώφθης Αθλητής, όθεν σε πίστει, αεί μακαρίζομεν.

Πηγή: https://www.sansimera.gr/biographies/1746Το διαβάσαμε ΕΔΩ