Η έκθεση που δημοσιεύτηκε από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) αποδεικνύει την άσχημη τουριστικά περίοδο την πρώτη χρονιά της πανδημίας για την Πελοπόννησο, αλλά στέλνει και “αισιόδοξα” μηνύματα για το μέλλον. Και μόνο ο στόχος για διπλασιασμό των ταξιδιωτικών εσόδων μέχρι το 2030 αρκεί για να δείξει ότι μέσα από συνδυασμένες προσπάθειες τα πράγματα μπορεί να γίνουν καλύτερα.

Η Πελοπόννησος αποτελεί προορισμό με σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες στα προϊόντα Ήλιος και Θάλασσα, Yachting, Πολιτιστικός και Θρησκευτικός Τουρισμός και MICE (συνεδριακός τουρισμός) (στην ΠΕ Μεσσηνίας και κυρίως στην Καλαμάτα).

Παράλληλα, διαθέτει πόρους για την ανάπτυξη όλων των εναλλακτικών/συμπληρωματικών προϊόντων του αγροτουρισμού, του οικοτουρισμού, του αθλητικού και γαστρονομικού τουρισμού, καθώς και του τουρισμού πολυτελείας, τα οποία θα βοηθήσουν μαζί με τη βελτίωση της αεροπορικής συνδεσιμότητας στον εμπλουτισμό / διαφοροποίηση / αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της. Η περαιτέρω ανάπτυξη των παραπάνω προϊόντων προϋποθέτει την υλοποίηση επενδύσεων και δράσεων όπως:

-Δράσεις ενίσχυσης / αναβάθμισης λιμενικών υποδομών και μαρινών, αγκυροβολίων και θέσεων ελλιμενισμού.

-Δράσεις ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Περιφέρειας.

-Δράσεις ενίσχυσης της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Περιφέρειας.

-Δράσεις βελτιστοποίησης της πρόσβασης και της διαχείρισης του κοινού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

-Δράσεις ενοποίησης και διασύνδεσης των πόρων πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού.

-Δράσεις βελτίωσης της ταξιδιωτικής εμπειρίας των επισκεπτών (ανάδειξη Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης στο Ναύπλιο, κατασκευή ειδικών χώρων διημέρευσης, αναβάθμιση υποδομών πληροφόρησης, αναμονής και υγιεινής σε χώρους υποδοχής κοινού και συγκοινωνιακούς κόμβους, εφαρμογές διαχείρισης κοινού σε δημοφιλείς αρχαιολογικούς χώρους).

-Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Ναυπλίου ως έξυπνης πόλης.

-Προβολή και προώθηση των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων του προορισμού οι οποίοι προσφέρονται για καταδυτικό τουρισμό συνεργειακά με τον τουρισμό σκαφών αναψυχής.

-Δημιουργία ενιαίας διαδικτυακής τουριστικής πύλης για την Περιφέρεια και πλήρης διασύνδεσή της με τις τουριστικές πύλες που θα δημιουργηθούν για κάθε κύριο και συμπληρωματικό προϊόν, με σκοπό τη γρήγορη, εύκολη και ολοκληρωμένη παροχή και αναζήτηση πληροφόρησης στον επισκέπτη, για όλες τις προσφερόμενες τουριστικές εμπειρίες, δραστηριότητες, παροχές και τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εμφάνιση των αποτελεσμάτων σε μορφή λίστας και διαδραστικού χάρτη.

-Εφαρμογή ολοκληρωμένης και δυναμικής στρατηγικής επικοινωνίας, προβολής και προώθησης της Περιφέρειας, στο πλαίσιο ανάπτυξης του Περιφερειακού Οργανισμού Διαχείρισης Προορισμού (DMO).

ΕλλαδικόΤο διαβάσαμε εδώ