Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι ξεκίνησε την Παρασκευή 18/02/2022 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 18/03/2022 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των ενδιαφερομένων, που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για απασχόληση 8μηνης διάρκειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα».
Το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας αφορά στην απασχόληση συνολικά 25.000 ωφελούμενων, εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής και λοιπούς φορείς, σύμφωνα με την ακόλουθη κατανομή: Δήμοι: 20.397 θέσεις (για την κατανομή ελήφθησαν υπόψη οι αυξημένες ανάγκες των Δήμων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού), Περιφέρειες: 2.566 θέσεις, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: 348 θέσεις, Λοιποί Φορείς: 1.689 θέσεις.
Με το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας θα προσληφθούν σε Δήμους, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και λοιπούς φορείς 11.801 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 6.575 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 3.114 άνεργοι τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και 3.510 άνεργοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).
Στο Δήμο Λεβαδέων θα απασχοληθούν 55 άτομα διάφορων ειδικοτήτων εκ των οποίων 28 άνεργοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ), 16 άνεργοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 1 άνεργος πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΠΕ/ΤΕ) και 10 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ).
Η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).
Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση και στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ