Το ραντεβού εμβολιασμού κινδυνεύουν να χάσουν πολίτες οι οποίοι έχουν αιτηθεί κατ’ οίκον εμβολιασμό αλλά δεν έχει διενεργηθεί με δική τους υπαιτιότητα. Αυτό προβλέπει εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας.

Εμβολιασμός κατ’ οίκον διενεργείται μόνο για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα λόγω αδυναμίας. Και πληρούν τα κριτήρια της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, αφού υποβληθεί αίτηση από τον θεράποντα ιατρό στη λειτουργούσα οικεία ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Ήδη σήμερα εκκρεμούν στο σύστημα υποβληθείσες αιτήσεις για εμβολιασμό πολιτών κατ’ οίκον, για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί εμβολιασμός. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για όσους πολίτες, οι οποίοι έχουν αιτηθεί τον κατ’ οίκον εμβολιασμό τους μέχρι την 16.01.2022, αλλά αυτός δεν έχει πραγματοποιηθεί με δική τους υπαιτιότητα, αφού παρά τις τηλεφωνικές κλήσεις του ΚΥ, προκειμένου να προγραμματισθεί ο εμβολιασμός, αυτοί δεν αποδέχονται το ραντεβού επικαλούμενοι διάφορες δικαιολογίες ή αρνούνται να εμβολιασθούν, είτε τα δηλωθέντα στοιχεία επικοινωνίας είναι εσφαλμένα, συστήνεται να ακολουθούνται αναλόγως/εναλλακτικώς οι εξής διαδικασίες απεντάξεως των πολιτών αυτών από το Πρόγραμμα Κατ’ οίκον Εμβολιασμού :

Ι. α) Το ΚΥ καλεί/επικοινωνεί με τον πολίτη με κάθε πρόσφορο μέσο και του προτείνει νέο συγκεκριμένο ραντεβού (ημέρα και ώρα) τηρώντας αρχείο για την ώρα και την ημέρα της κλήσεως, καθώς και το ονοματεπώνυμο του καλούντος,

β) Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας του πολίτη για την προτεινόμενη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα το ΚΥ επαναλαμβάνει μετά τρείς ημέρες την επικοινωνία/κλήση και προτείνει νέα ημέρα και ώρα στον πολίτη για την διενέργεια του εμβολιασμού του τηρώντας αρχείο για την ώρα και την ημέρα της κλήσεως, καθώς και το ονοματεπώνυμο του καλούντος,

γ) Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η οριστικοποίηση ραντεβού και ο εμβολιασμός λόγω αρνήσεως του πολίτη, το ΚΥ ενημερώνει την ίδια στιγμή τον πολίτη για την απένταξή του από το Πρόγραμμα τηρώντας αρχείο για την ώρα και την ημέρα της κλήσεως, καθώς και το ονοματεπώνυμο του καλούντος,

δ) Οι ΥΠΕ δημιουργούν χωριστό αρχείο για τους πολίτες που δεν διενέργησαν εμβολιασμό παρά την σχετική αίτησή τους και μετά την άνω περιγραφόμενη διαδικασία, το οποίο αποστέλλεται στο συντονιστικό κέντρο (emvinfo@moh.gov.gr) κάθε Τετάρτη και Παρασκευή,

ε) Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για κατ’ οίκον εμβολιασμό των πολιτών που συμπεριλαμβάνονται στο αρχείο αυτό καθίστανται ανενεργές και δεν υπολογίζονται στον προγραμματισμό, ενώ οι πολίτες απεντάσσονται αυτομάτως από το Πρόγραμμα κατ’ οίκον Εμβολιασμού,

στ) Ο πολίτης του οποίου η αίτηση απεντάχθηκε δύναται να υποβάλει νέα αίτηση σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.

Σε περίπτωση που έχουν δηλωθεί εσφαλμένα στοιχεία επικοινωνίας και δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τον πολίτη η αίτηση απεντάσσεται.

ΙΙ. α) Το ΚΥ καλεί/επικοινωνεί με τον πολίτη με κάθε πρόσφορο μέσο και του προτείνει νέο συγκεκριμένο ραντεβού (ημέρα και ώρα) τηρώντας αρχείο για την ώρα και την ημέρα της κλήσεως, καθώς και το ονοματεπώνυμο του καλούντος,

β) Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας του πολίτη για την προτεινόμενη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα το ΚΥ επαναλαμβάνει μετά τρείς ημέρες την επικοινωνία/κλήση και προτείνει νέα ημέρα και ώρα στον πολίτη για την διενέργεια του εμβολιασμού του τηρώντας αρχείο για την ώρα και την ημέρα της κλήσεως, καθώς και το ονοματεπώνυμο του καλούντος,

γ) Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί η οριστικοποίηση ραντεβού και ο εμβολιασμός λόγω αρνήσεως του πολίτη, ο χρήστης από το ΚΥ επιλέγει συστημικά την επιλογή «αφαίρεση λόγω άρνησης» και η αίτηση διαγράφεται κρατώντας συστημικά τα στοιχεία του χρήστη που έκανε την επιλογή.

ΙΙΙ. α) Το ΚΥ καλεί/επικοινωνεί με τον πολίτη με κάθε πρόσφορο μέσο και του προτείνει νέο συγκεκριμένο ραντεβού (ημέρα και ώρα) τηρώντας αρχείο για την ώρα και την ημέρα της κλήσεως, καθώς και το ονοματεπώνυμο του καλούντος και τον ενημερώνει για το αυτόματο από το σύστημα ραντεβού,

β) Σε περίπτωση αρνήσεως ή αδυναμίας του πολίτη για την προτεινόμενη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα το ΚΥ επαναλαμβάνει μετά τρείς ημέρες την επικοινωνία/κλήση και προτείνει νέα ημέρα και ώρα στον πολίτη για την διενέργεια του εμβολιασμού και τοποθετεί νέο ραντεβού στο σύστημα, τηρώντας αρχείο για την ώρα και την ημέρα της κλήσεως, καθώς και το ονοματεπώνυμο του καλούντος,

γ) Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτευχθεί το ραντεβού και ο εμβολιασμός λόγω αρνήσεως του πολίτη, ο χρήστης από το ΚΥ επιλέγει συστημικά την επιλογή «αφαίρεση λόγω άρνησης» και η αίτηση διαγράφεται κρατώντας συστημικά τα στοιχεία του χρήστη που έκανε την επιλογή.

Πηγή