Έχοντας υπόψη το άρθρο 167 παρ.3 του ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και την υπ. αριθμ.75 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ69/202/οικ.2684/21-02-2022 (ΑΔΑ Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από τη Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, κ.Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 2ο : 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ.Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση του ετησίου Προγράμματος Προμηθειών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων έτους 2022 και Εκτέλεση Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε Επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων ανεξαρτήτως ποσού τηρώντας τις κείμενες διατάξεις.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ.Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 4ο : Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ. Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 5ο: Πρωτογενής Τομέας και Ανάπτυξη Υπαίθρου. Σημερινή Κατάσταση – Προοπτικές.
Εισηγητής: Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου, κος Σωτήριος – Ευστάθιος Κουρής.

ΘΕΜΑ 6ο : Οι (συνεχιζόμενες) προσλήψεις χωρίς οποιοδήποτε κριτήριο είναι και παράνομες και ανήθικες.
Εισηγητής : Ο επικεφαλής της παράταξης « ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά», κος Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

The post Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ) appeared first on Dimos-news.gr.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ