Για πρώτη φορά σε επίπεδο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Χερσονήσου έλαβε πιστοποίηση σε Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και σε Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου

Ο Δήμος Χερσονήσου πρωτοπορεί στην αναβάθμιση των λειτουργικών του υπηρεσιών προσφέροντας μία δυναμική προοπτική ορθής λειτουργίας, ασφάλειας και αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Για πρώτη φορά σε επίπεδο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Δήμος Χερσονήσου εξασφάλισε πιστοποιήσεις από έναν κορυφαίο φορέα του κλάδου, της TÜV AUSTRIA HELLAS.
Οι πιστοποιήσεις αφορούν σε Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001) και σε Συστήματα Διαχείρισης Πληροφοριών Απορρήτου (ISO 27701).
Το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Χερσονήσου συνέταξε έναν πλήρη φάκελο διεκδίκησης του πιστοποιητικού, η TÜV AUSTRIA HELLAS τον ενέκρινε και ο Δήμος Χερσονήσου αποκτά ένα εξαιρετικά χρήσιμο «εργαλείο» στρατηγικού σχεδιασμού του συστήματος για τη διαχείριση και την ασφάλεια των πληροφοριών του.
«Η εκπλήρωση των απαιτήσεων, με βάση διεθνή πρότυπα, για την ασφάλεια των πληροφοριών και τη διαχείριση πληροφοριών απορρήτου ανοίγει νέους ορίζοντες στην εύρυθμη λειτουργία των δήμων. Ο Δήμος Χερσονήσου πρωτοπορεί προς αυτή την κατεύθυνση και δεν θα σταματήσουμε να εφαρμόζουμε πολιτικές για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη», δήλωσε ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος και πρόσθεσε «Λειτουργώντας με υψηλές προδιαγραφές οργάνωσης και διαχείρισης, με στόχο την καινοτομία, έχουμε ως στρατηγικό στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών μας και την εφαρμογή των υψηλότερων προτύπων ευθύνης και διαφάνειας σε θέματα προσωπικών πληροφοριών».
Οι συγκεκριμένες πιστοποιήσεις κατά τα διεθνή πρότυπα, αποτελούν εγγυήσεις στην εφαρμογή πολιτικών που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών και στην πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις διαχείρισης προσωπικών δεδομένων (GDPR – General Data Protection Regulation).

Το διαβάσαμε ΕΔΩ