Επιπλέον πίστωση 7,3 εκ. ευρώ για τις ΜμΕ στην Πελοπόννησο

Σε σύσκεψη που συγκλήθηκε την Τρίτη 22/2, υπό τον περιφερειάρχη Παναγιώτη Νίκα, διαπιστώθηκε η δυνατότητα να διατεθούν ακόμα 7,3 εκ ευρώ στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020 για την ενίσχυση ίδρυσης / εκσυγχρονισμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας, με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης (με κωδικό ΟΠΣ 4274 ) -και μετά την αρχική ένταξη των πράξεων- εξετάστηκε κατά την εν λόγω σύσκεψη η δυνατότητα ένταξης προς χρηματοδότηση  περισσότερων επενδυτικών σχεδίων.

Προέκυψε, κατ’ αρχάς, η δυνατότητα διάθεσης επιπλέον 7.300.000 ευρώ, πίστωση επιπλέον αυτής που θα αφορά στην κάλυψη της χρηματοδότησης επιχειρήσεων που υπέβαλαν ενστάσεις και έγιναν αποδεκτές όποιων υποβληθεισών ενστάσεων γίνουν τελικά αποδεκτές.

Πηγή: lakonikos.gr