Πρωτοπόροι στις συμφωνίες

Χατζιαβάτης: Καραγκιόζη-Καραγκιόζη.
Καραγκιόζης: Τι θες Χατζηπαλαβιάρη;
Χατζιαβάτης: Γίναμε διάσημοι. Ο πασάς μιλάει παντού για μας. Για τα τσακώματά μας, πώς τα ξαναβρίσκουμε και κάνουμε και τσιμπούσι.
Καραγκιόζης: Χατζιαβάτη μάς ζηλεύουν όλοι.
Χατζιαβάτης: Γιατί Καραγκιοζάκη;
Καραγκιόζης: Γιατί μάς μοιάζουν.
Χατζιαβάτης: Αλλά εμείς Καραγκιοζάκη είμαστε οι πρωτοπόροι.
Καραγκιόζης: Πρώτη φορά που θα συμφωνήσουμε Χατζατζάρη.
Χατζιαβάτης: Να το υπογράψουμε Καραγκιόζη σαν συμφωνία.
Καραγκιόζης: Όχι Χατζατζάρη, οι συμφωνίες δεν κάνει να τηρούνται, γιατί θα μας ξεχάσουν όλοι.
Χατζιαβάτης: Δίκιο έχεις Καραγκιοζάκη.

Πηγή: lakonikos.gr