Προτεραιότητα στις υποθέσεις που παραγράφονται δίνουν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, με τον διοικητή Γιώργο Πιτσιλή να έχει δώσει κατευθύνσεις προκειμένου να μπουν σε προτεραιότητα οι εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, αναδρομικών, εισοδημάτων εξωτερικού, ΦΠΑ.

Οι φάκελοι των υποθέσεων έχουν ήδη ξεκινήσει να διαβιβάζονται στις Εφορίες και τα Ελεγκτικά Κέντρα με εντολή να γίνουν οι απαιτούμενοι έλεγχοι και στη συνέχεια να φύγουν τα ειδοποιητήρια με το λογαριασμό. Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στις υποθέσεις που βρίσκονται το «κατώφλι» της παραγραφής.

Οι υποθέσεις αυτές αφορούν κυρίως το 2016 και παραγράφονται στο τέλος του 2022. Η επιτάχυνση των ελέγχων ξεκινά με αφορμή και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην οποία αναφέρει ότι το δικαίωμα του δημοσίου να επιβάλει φόρους και πρόστιμα, θα χάνεται εάν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την παραγραφή δεν κοινοποιήσει στο φορολογούμενο τη καταλογιστική πράξη.

Η συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ αλλάζει τα δεδομένα καθώς δεν αρκεί απλά η έκδοση της πράξης προσδιορισμού του φόρου, αλλά αυτή θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στους φορολογούμενους, υποχρεωτικά έως τη λήξη της προθεσμίας. Με δεδομένο ότι η παραγραφή των υποθέσεων πλέον γίνεται στην πενταετία, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις επεκτείνεται σε 8, 10 ή και 15 χρόνια ανάλογα με την περίπτωση και την παράβαση.

Ποιες υποθέσεις βρίσκονται στο «μικροσκόπιο»

Στο «μικροσκόπιο» των φορο-ελεγκτών βρίσκονται φέτος:

1. Υποθέσεις φορολογουμένων που δεν δήλωσαν ή δήλωσαν ανακριβώς αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισέπραξαν μέσα στο 2016 αλλά αφορούν παλαιότερα έτη.

2. Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ανακριβή στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα ή τις δαπάνες κατά τη διαχειριστική περίοδο του 2016.

3. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος για τη χρήση του 2013, για τις οποίες υποβλήθηκαν αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις εντός του 2019. Για τις υποθέσεις αυτές η αρχική 5ετής προθεσμία παραγραφής, η οποία έληγε κανονικά στις 31 Δεκεμβρίου 2019 (5 χρόνια από τη λήξη του έτους 2013 στο οποίο έπρεπε να είχε υποβληθεί η αρχική εμπρόθεσμη δήλωση), παρατάθηκε για 3 ακόμη χρόνια, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, επειδή οι αρχικές δηλώσεις υποβλήθηκαν στο τελευταίο έτος της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής.

4. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ για τη χρήση του έτους 2011 για τις οποίες μετά τη λήξη της κανονικής 5ετούς περιόδου παραγραφής, περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων φορολογικών αρχών «συμπληρωματικά στοιχεία» για απόκρυψη φορολογητέας ύλης.

5. Υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος που αφορούν τη χρήση του έτους 2006, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή υποβλήθηκε εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Για τις υποθέσεις αυτές η προθεσμία παραγραφής είναι 15ετής.

Αυτό σημαίνει ότι η εφορία έχει το δικαίωμα να διενεργήσει ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα και προσαυξήσεις, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, για τις υποθέσεις του φορολογικού έτους 2006.

Πηγή: dikaiologitika.gr

Το διαβάσαμε εδώ