Μ. Βορίδης: Να είναι σαφές ότι τα παρακρατηθέντα, αυτά τα οποία είχαν νομοθετηθεί, δεν πρόκειται να δοθούν- Τέλος σε οποιαδήποτε συζήτηση του αιτήματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και της  πρόβλεψης του νόμου 3852/2020 για απόδοση των παρακρατηθέντων πόρων της βάζει η κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης στην τοποθέτησή του χθες στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατά τη συζήτηση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιλαμβάνεται  ρύθμιση ( Άρθρο 93 ) για την κατάργηση της απόδοσης των παρακρατηθέντων αποσαφήνισε με τον πλέον ξεκάθαρο και θεσμικό τρόπο τα εξής:

«(…) ακούμε για τα παρακρατηθέντα και τα παρακρατηθέντα. Να είναι σαφές ότι τα παρακρατηθέντα αυτά τα οποία είχαν νομοθετηθεί, εκεί και τότε, προφανώς, δεν πρόκειται να δοθούν. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση είναι μία συζήτηση, η οποία πρέπει να κλείσει. Δεν πρόκειται να δοθούν».

Συγκεκριμένα, στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο, που εισάγεται στην Ολομέλεια την επόμενη εβδομάδα, το άρθρο 93  ορίζει:

Άρθρο 93

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
Η προβλεπόμενη στην παρ.5 του άρθρου 259 και στην παρ. 7 του άρθρου 260 του ν.3852/2010 (Α’ 87) τελική εκκαθάριση της απόδοσης των εσόδων στους Ο.Τ.Α. από τον τακτικό προϋπολογισμό, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων του αντίστοιχου έτους, δεν εφαρμόζεται για τα έτη 2016 και εφεξής και για όσο χρόνο ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011 (Α΄152).

Ως τελικές αποδόσεις εσόδων από τον τακτικό προϋπολογισμό στους Ο.Τ.Α. στα αντίστοιχα οικονομικά έτη, λογίζονται τα ποσά που αποδόθηκαν με προκαταβολές βάσει των προεκτιμώμενων εσόδων ανά έτος.

Να σημειωθεί ότι η ΚΕΔΕ, με την απόφαση του πρόσφατου Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της,  διεκδικεί τα εξής:

«Τη σταδιακή απόδοση στους δήμους, την ΚΕΔΕ και τις ΠΕΔ, των παρακρατηθέντων πόρων από προηγούμενα έτη. Δεν θα σταματήσουμε να τα διεκδικούμε, είναι χρήματα των δήμων και δεν τα απεμπολούμε».

Μ. Βορίδης: Να είναι σαφές ότι τα παρακρατηθέντα, αυτά τα οποία είχαν νομοθετηθεί, δεν πρόκειται να δοθούν Το διαβάσαμε ΕΔΩ