Στην Καλαμάτα αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα, η ομάδα της Παγκόσμιας Τράπεζας που έχει ξεκινήσει την πιλοτική φάση του Μηχανισμού Τεχνικής Βοήθειας για την Αειφόρο Αστική Ανάπτυξη στην Ελλάδα, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ REGIO).

Σημειώνεται ότι η πιλοτική φάση περιλαμβάνει τις πόλεις: Καβάλα, Ηράκλειο, Λάρισα και Καλαμάτα.

Η ομάδα έργου έχει συγκροτηθεί από διεθνείς και τοπικούς εμπειρογνώμονες σε θέματα αστικής ανάπτυξης. Ως μέρος των αρχικών δραστηριοτήτων, η ομάδα σχεδιάζει μια πρώτη αποστολή στην Καλαμάτα κατά την περίοδο 13 – 15 Δεκεμβρίου 2022.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής στην Καλαμάτα, θα διεξαχθούν αναλυτικές παρουσιάσεις και τεχνικές συναντήσεις στο Δήμο Καλαμάτας, επιτόπου επισκέψεις σε χώρους και σημεία παρεμβάσεων του Δήμου, ενώ θα είναι χρήσιμη η συνάντηση  και με  άλλα  ενδιαφερόμενα μέρη, τοπικούς φορείς και αξιωματούχους, που εμπλέκονται στα θέματα της τοπικής ανάπτυξης.Το διαβάσαμε εδώ