Κάλεσμα σε ανοιχτή συζήτηση της πρότασης «Rock–Block», απευθύνει ο Δήμος Αιγάλεω σε φορείς, κατοίκους και κάθε ενδιαφερόμενο, της πόλης. Σκοπός της συνάντησης είναι η  αλληλοτροφοδότηση της υπό συγγραφής πρότασης, με τις πραγματικές ανάγκες και προβληματισμούς.

Όπως ενημερώνει ο δήμαρχος Γιάννης Γκίκας, ο Δήμος Αιγάλεω  ανταποκρινόμενος στην 1η Πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUI-IA, συντονίζει και πρόκειται να υποβάλει πρόταση ερευνητικού έργου σε συνεργασία με ανεξάρτητους ερευνητές, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και ερευνητικά/πανεπιστημιακά ιδρύματα, στη θεματική «Προσαρμογή και μετατροπή κτιρίων για οικονομικά προσιτή στέγαση».  Ο ενδεικτικός τίτλος της πρότασης είναι: «Rock–Block».

Οι κύριες προκλήσεις, που θα απασχολήσουν το έργο σχετίζονται με τη στέγαση (υψηλά ενοίκια, φτωχή ποιότητα κτιρίων, κενό κτιριακό απόθεμα), αλλά και με ευρύτερα ζητήματα της αστικής ζωής (ενεργειακή φτώχεια, εκτοπισμός κατοίκων/ αστικός εξευγενισμός, χαμηλή προσβασιμότητα, αισθητική φτώχεια, αποδυναμωμένη κοινωνική συνοχή). Το προτεινόμενο έργο συνδέει αυτές τις δύο κύριες ομάδες αστικών προκλήσεων, κατανοώντας την «κατοικία» με ολιστικό τρόπο και συνδέοντας το (δομημένο) περιβάλλον με κοινωνικές και αισθητικές πτυχές, σύμφωνα με τους στόχους του Νέου Ευρωπαϊκού Bauhaus.

Με βάση τα παραπάνω, ο Δήμος Αιγάλεω καλεί,  εκπροσώπους φορέων,  κατοίκους και  ενδιαφερόμενους σε μια ΑΝΟΙΧΤΗ εκδήλωση, που θα λάβει χώρα με υβριδικό τρόπο (φυσική παρουσία & εξ αποστάσεως παρακολούθηση) στο Κέντρο Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας (Γήπεδο Αιγάλεω, Θηβών & Θεσσαλονίκης, ΤΚ 12241, Αιγάλεω, hub.egaleo.gr) την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023,  από τις 10:00  έως τις 13:00.

Οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν  επίσης λεπτομέρειες σύνδεσης για την εξ’ αποστάσεως παρακολούθηση στο σχετικό θέμα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αιγάλεω www.aigaleo.gr

Πρόσκληση Δήμου Αιγάλεω, σε ανοιχτή συζήτηση για τη συγγραφή της πρότασης «Rock–Block» Το διαβάσαμε ΕΔΩ