Με γρήγορους ρυθμούς ξεκινά η Αστική Ανάπλαση του Άλσους Αγίου
Δημητρίου Δήμου Πετρούπολης μετά την υπογραφή της προγραμματικής
σύμβασης του έργου από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και τον
Δήμαρχο Πετρούπολης Στ. Βλάχο. Το έργο χρηματοδοτείται με πόρους της
Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9789.03.008) και έχει προϋπολογισμό
1.599.600,00 €, (συμπεριλαμβανομένου και Φ.Π.Α.).
Στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης παρέστησαν επίσης ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Α. Λεωτσάκος και η Διευθύντρια
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μ. Μίσκα.
Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης επισημαίνοντας ότι «με
συστηματική δουλειά και προετοιμασία των υπηρεσιών της Περιφέρειας
Αττικής και του Δήμου Πετρούπολης, ένα όραμα ετών δρομολογείται με στόχο
να αναβαθμιστεί ένα άλσος που έχει μητροπολιτικό χαρακτήρα και θα
αποτελέσει μια όαση αναψυχής και άθλησης, όχι μόνο των κατοίκων του
δήμου αλλά και συνολικά της Δυτικής Αθήνας».
Ο Δήμαρχος Στ. Βλάχος ευχαρίστησε θερμά τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη
για τη συμβολή του στην δρομολόγηση αυτού του εμβληματικού έργου για την
περιοχή. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η συνεργασία με τον
Αντιπεριφερειάρχη κ. Λεωτσάκο και τα στελέχη της Περιφέρειας είναι
ουσιαστική και συμβάλει στην υλοποίηση σημαντικών έργων και υποδομών
στο Δήμο Πετρούπολης. Ο Αντιπεριφερειάρχης Α. Λεωτσάκος από την

πλευρά του διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τη
Δημοτική Αρχή και τα στελέχη του Δήμου προκειμένου να ολοκληρωθεί το
ταχύτερο δυνατό ένα έργο που θα μπορούν να απολαύσουν οι κάτοικοι της
περιοχής και ιδιαίτερα οι νέοι και τα παιδιά.
Το έργο αναβάθμισης του Άλσους Αγ. Δημητρίου
Στόχος της αναβάθμισης του Άλσους Αγ. Δημητρίου Δήμου Πετρούπολης,
είναι να δοθεί προς χρήση στους πολίτες ένας πιστοποιημένος ασφαλής
χώρος αναψυχής, περίπατου, παιχνιδιού και άθλησης. Μεταξύ άλλων θα
δημιουργηθεί χώρος παιδικής χαράς, χώρος άσκησης και ψυχαγωγίας μέσω
της προμήθειας οργάνων γυμναστικής, parkour, ποδηλατόδρομος κ.α.. Να
επισημανθεί ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη προκειμένου να καλυφθούν και οι
ανάγκες ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ με ειδικές παρεμβάσεις στο δομημένο
περιβάλλον.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση των ακολούθων
ειδών:
 οργάνων γυμναστικής (σετ),
 οργάνων παιδικής χαράς,
 οργάνων parkour (σετ),
 οργάνων ποδηλατοδρόμου (σετ),
 ολοκληρωμένων συστημάτων δαπέδων ασφαλείας,
 καθισμάτων,
 βρυσών,
 φωτιστικών,
 κάδων απορριμμάτων
 εσωτερικών διαχωριστικών φραχτών,
 περγκολών
 εξωτερικών περιφράξεων,
 πορτών περιφράξεων,
 χλοοτάπητα,
 λοιπού σχετικού αστικού εξοπλισμού,
 υπογείων κάδων απορριμμάτων.

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, 1,6 εκατ. ευρώ, η αστική ανάπλαση του Άλσους Αγ. Δημητρίου Δήμου Πετρούπολης Το διαβάσαμε ΕΔΩ