Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 10η Απριλίου, του έτους 2023, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 12738 / 09/04/2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.

Το παραπάνω θέμα συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να εκδοθεί ψήφισμα σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής πριν την τέλεση της εξόδιου ακολουθίας του εκλιπόντος.

Ήταν δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :

1) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ

2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ

3) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ

4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ

5) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

6) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ

7) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

8) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ

9) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

10) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

11) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ

12) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

13) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ

14) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ

15) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ

16) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ

17) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ

18) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

19) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ

20) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

21) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ

22) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ

23) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

και δεν προσήλθαν οι κ.κ. :

1) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ

2) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

3) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ

4) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

5) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ

6) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ

7) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ

8) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ

9) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

10) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

11) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ

12) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ

13) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ

14) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ

15) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ

16) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ

17) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ

18) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 23, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Καΐσας Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Καΐσας Γεώργιος, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του επίτιμου Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Σουλακάκη Αναστασίου του Δημητρίου» ως εισηγητής του θέματος, λέει τα εξής:

“Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, με μεγάλη θλίψη σας ανακοινώνω τα θάνατο του επίτιμου Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, Σουλακάκη Αναστασίου του Δημητρίου, ο οποίος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, το Σάββατο 8 Απριλίου 2023.

Ο εκλιπών διετέλεσε Δήμαρχος από το 1979 έως το 1990 και αντιπρόεδρος της ΚΕΔΚΕ. Η εκλογή του ήταν προϊόν πολιτικής σύνθεσης σε μια περίοδο που η αυτοδιοίκηση έκανε τα πρώτα της βήματα στη μεταδικτατορική Ελλάδα, και σε μια εποχή που διαμορφώνονταν οι νέοι αυτοδιοικητικοί θεσμοί. Γνώριζε να ακούει τους συνεργάτες του και να συνθέτει τις απόψεις τους, ενώ ήταν ιδιαίτερα αγωνιστικός και αδιαπραγμάτευτα έντιμος. Η περίοδος της μακρόβιας θητείας του, χαρακτηρίζονταν από έντονη κοινωνική προσφορά, συνέπεσε με καινοτόμες ενέργειες καθώς ιδρύθηκαν η ΔΕΠΕΑ, η ΔΕΥΑΑ, η τουριστική επιχείρηση, η ΕΠΑΔΑ, το ΚΑΠΗ και άλλες επιχειρήσεις και έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού Δήμου.

Σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής προς τον εκλιπόντα επίτιμο Δήμαρχο, Σουλακάκη Αναστάσιο του Δημητρίου, προτείνω την έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο, ως ακολούθως:

«-Να εκφράσει τη βαθύτατη οδύνη και τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στην αγαπημένη οικογένεια του επίτιμου Δημάρχου, Σουλακάκη Αναστασίου του Δημητρίου.

-Να παραστεί στην κηδεία του και να καταθέσει στεφάνι στη μνήμη του.

-Να διαθέσει χρηματικό ποσό για την ενίσχυση των κοινωνικών και προνοιακών δομών του Δήμου.

-Να δώσει το όνομα του σε οδό ή πλατεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης.

-Να πραγματοποιηθεί η κηδεία του δημοτική δαπάνη, με την επιβάρυνση του σχετικού κωδικού εξόδου του προϋπολογισμού.

-Να υψωθεί μεσίστια η ελληνική σημαία στα δημοτικά καταστήματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης, την ημέρα της κηδείας του, Δευτέρα 10 Απριλίου 2023.

-Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στο τέλος της παρούσας συνεδρίασης.

-Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στην οικογένεια του εκλιπόντος και να δημοσιευθεί στον τοπικό τύπο και την ιστοσελίδα του Δήμου»”.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων Συμβούλων, κατά τη διάρκεια της οποίας, έγινε αναφορά από τους επικεφαλής των παρατάξεων, τους Δημοτικούς Συμβούλους και το Δήμαρχο, στη θητεία του εκλιπόντος, ως Δημάρχου, η οποία υπήρξε η μακροβιότερη, εστιάζοντας στο πλούσιο έργο του, ενώ τονίστηκαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, όπως η εμβέλεια, η πυγμή, η παρρησία, η ενότητα και η ομοψυχία, αποτελώντας σπουδαίο παράδειγμα προς μίμηση για όλους.

Μετά το τέλος της συζήτησης, το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, όπως και αυτές της παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα, σε σύνολο 23 ψηφισάντων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκδοση ψηφίσματος από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης, σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής προς τον εκλιπόντα επίτιμο Δήμαρχο, Σουλακάκη Αναστάσιο του Δημητρίου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 8 Απριλίου 2023.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Καΐσας Γεώργιος

Το διαβάσαμε ΕΔΩ