Το Αγρόκτημα Φοίφα ανοίγει και πάλι τις πόρτες του, εγκαινιάζοντας έναν νεό κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο ευρύτερο πλαίσιο του  Σχολείου στη Φύση!

Το Αγρόκτημα θα είναι επισκέψιμο από τον Σεπτέμβριο και εξής, για όλη τη σχολική χρονιά, Τρίτη με Παρασκευή από τις 9.30 π.μ. – 13.00 μ.μ., τόσο για σχολεία όσο και για ομάδες και φορείς τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, για την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων με τίτλο “Ο Πολιτισμός της Καλλιέργειας“.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα εκτείνονται σε έξι θεματικούς πυλώνες, πάνω στην βιωματική, ολιστική, οικοκεντρική εκπαίδευση, με πλήθος δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις έννοιες του φυσικού περιβάλλοντος και της φυσικής και ευρύτερα αναγεννητικής καλλιέργειας, της αυτάρκειας και της αυτοδιαχείρισης, της αυτοδιάθεσης και της επανάχρησης. 

Οι μαθητές εξοικειώνονται, θεωρητικά και πρακτικά, με τις παραπάνω έννοιες, αξιοποιώντας ως εργαλεία μάθησης το παιχνίδι και την παρατηρητικότητα, τη βιωματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων και την ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας:

 • Δημιουργία του δικού μας αειφορικού κήπου
  Αρχές , εργαλεία και τεχνικές δημιουργίας Αειφορικής Καλλιέργειας
  Αναγεννητικές μορφές καλλιέργειας, Ο Κήπος ως ένα αυτάρκες οικοσύστημα.
 • Ο κύκλος του φυτού και του σπόρου – Ο κύκλος της ζωής
  Η αέναη διαδρομή των φυτών από τον σπόρο στην παραγωγή και πάλι πίσω στη γη
  Δημιουργία και μεθοδολογία δημιουργίας Τράπεζας Παραδοσιακών Ανοιχτών Σπὀρων.
 • Αναγνώριση βοτάνων – Εξοικείωση με τα θεραπευτικά βότανα
  Αναγνώριση βοτάνων – Εκμάθηση ιδιοτήτων, χρήσεων και δημιουργία υποπροϊόντων αυτών, για θεραπευτικές χρήσεις.
 • Φυσική Κομποστοποίηση
  Μείωση του περιβαλλοντικού μου αποτυπώματος
  Δημιουργία-Διαχείριση Κομποστοποιητή (οικιακού-RE:THINK Συνοικιακού).
 • Δημιουργική Επανάχρηση – Zero waste of living
  Η αξιοποίηση των «άχρηστων» υλικών μέσα από την δημιουργία χρηστικών και εικαστικών κατασκευών.
 • Το σώμα στη φύση
  Εξάσκηση σώματος, νου στην παρατήρηση και κατανόηση της λειτουργίας τους οικοσυστήματος, είτε ατομικά, είτε ομαδικά χρησιμοποιώντας τόσο το ελεύθερο φυσικό παιχνίδι όσο και μέσα από ποικίλα αυτοσχεδιαστικά εκφραστικά μέσα (θεατρικό παιχνίδι, κινησιολογικό παιχνίδι.
 • Η δικτύωση μεταξύ σχολικών ομάδων και σχολείων ευρύτερα, πάνω σε όλα τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, και η δυνατότητα ανάπτυξης από κοινού νέων διαθεματικών εκπαιδευτικών σχεδίων.Το διαβάσαμε εδώ