Οι πληρωμές των επόμενων ημερών από e-ΕΦΚΑ & ΔΥΠΑ

Συνολικά 1.208.661.888 ευρώ σε 1.799.517 δικαιούχους καταβάλλονται από σήμερα, 29 Απριλίου, έως και τις 2 Μαΐου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το χρονοδιάγραμμα πληρωμών έχει αναλυτικά ως εξής:

Από τον e-ΕΦΚΑ
– Από τις 29 Απριλίου έως 2 Μαΐου θα καταβληθούν 20.800.000 ευρώ σε 830 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

– Στις 29 Απριλίου θα καταβληθούν 1.133.660.888 ευρώ σε 1.738.201 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων & επικουρικών συντάξεων μηνός Μαΐου 2024.

– Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 5.800.000 ευρώ σε 15.500 δικαιούχους για την πληρωμή Προκαταβολών Συνταξιούχων Ν. 4778/21 μηνός Μάϊου 2024.

– Στις 29 Απριλίου θα καταβληθούν 346.000 ευρώ σε 445 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

– Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.309.000 ευρώ σε 582 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών λόγω αυξημένου επασφαλίστρου σε συνταξιούχους ΝΠΔΔ, μέσω ΙΚΑ-ΗΔΙΚΑ.

– Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 7.900.000 ευρώ σε 5.000 δικαιούχους για την πληρωμή αναδρομικών ποσών συντάξεων από 1.1.2019.

– Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 596.000 ευρώ σε 542 δικαιούχους για την πληρωμή σε δικαιούχους κληρονόμους επιστροφών ποσών μειώσεων (ετών 2015, 2016) μέσω πλατφόρμας.

– Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 1.550.000 ευρώ σε 1.157 δικαιούχους για την πληρωμή – επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών σε δικαιούχους μη μισθωτούς, μέσω εκκαθαριστικής διαδικασίας της ΗΔΙΚΑ.

Από τη ΔΥΠΑ
Από τη ΔΥΠΑ έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι εξής καταβολές:

– 10 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

– 17 εκατ. ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

– 2 εκατ. ευρώ σε 200 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

– 5 εκατ. ευρώ σε 60 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

– 700.000 ευρώ σε 1000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Πηγή: lakonikos.gr