Αναγκαία κρίνεται πλέον η μετεγκατάσταση του Κλιμακίου Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης Ροδόπολης, αφού ο αριθμός των εθελοντών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Το συγκεκριμένο Κλιμάκιο που έχει επιφορτιστεί με τη φύλαξη πολλών περιοχών  των βορείων προαστίων συνεχίζει αδιάκοπα το έργο του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ωστόσο,  οι  υφιστάμενες  εγκαταστάσεις, συνολικής  ωφέλιμης  επιφάνειας  35 μ²  δεν  επαρκούν  ούτε  κατ’ ελάχιστο  για  την  κάλυψη  των  αυξημένων  αναγκών  στέγασης, ιδίως  σε  ότι  αφορά  τους  χώρους  α ) παραμονής  των  εθελοντών, β ) τους  κοιτώνες , γ ) τη  γραμματειακή  υποστήριξη  και  δ ) τις  τουαλέτες.

Προκειμένου λοιπόν  αφ’ ενός  να  βελτιωθεί  η  συνολική  λειτουργικότητά  της  οργανικής  μονάδας  και  αφετέρου  να  γίνει  πιο  παραγωγικός  ο  δαπανώμενος  ελεύθερος  χρόνος  των  εθελοντών, σε  ένα  φιλικό, ελκυστικό  και  εργονομικό  περιβάλλον, εφάμιλλο  των  σύγχρονων  απαιτήσεων, κρίνεται  πλέον  αναγκαία  η  μετεγκατάσταση  του  Κλιμακίου  σε  νέο  οικοπεδικό  χώρο  που  έχει  παραχωρηθεί  και  ως  εκ  τούτου  και  η  απόκτηση  τεσσάρων  προκατασκευασμένων  οικίσκων, διαστάσεων  12 x 3m  έκαστος.

Σύμφωνα με τοπικούς παράγοντες η μετεγκατάσταση θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό με τη βοήθεια και της Πολιτείας, προκειμένου να λυθεί άμεσα το πρόβλημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το διαβάσαμε ΕΔΩ