Χωρίς ρεύμα περιοχές του Δήμου Αν. Μάνης

Γενική διακοπή ηλεκτροδότησης, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο, θα σημειωθεί την Πέμπτη (16/5) και ώρες 9:00 πμ έως 2:00 μμ στις παρακάτω περιοχές του Δήμου Ανατολικής Μάνης: Γυάλια, Άλικα, Τσικαλιά, Κοτράφι, Μουντανίστικα, Πεπόν, Κυπάρισσος, Κάτω Βάθεια.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Πηγή: lakonikos.gr