Το ΣΧΟΟΑΠ Μυστρά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Πελοποννήσου

Την 4η συνεδρίασή της θα πραγματοποιήσει η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Πελοποννήσου -δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη- την Παρασκευή (17/5) και ώρα 10:30 π.μ., στο κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου (πλ. Εθν. Μακαρίου) στην Τρίπολη.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονται οι γνωμοδοτήσεις επί του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά, καθώς και επί της ΜΠΕ για το αναβατόριο ατόμων στο Κάστρο της Μονεμβασιάς.

Αναλυτικά:

-Επικύρωση των πρακτικών της 2ης/2024 συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Πελοποννήσου

-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση αναβατορίου ατόμων στο Κάστρο της Μονεμβασιάς» του φορέα “Δήμος Μονεμβασιάς”» της ΠΕ Λακωνίας (ΠΕΤ: 2402006528)

-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εργασίες εκμετάλλευσης και αποκατάστασης λατομείου εξόρυξης μαρμάρου σε δημόσια δασική έκταση 38.534,22 m 2 στη θέση «Βαρκούλα» της Τ.Κ. Τραχειάς της Δ.Ε. Επιδαύρου του Δήμου Επιδαύρου, Π.Ε. Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, του φορέα «ΘΥΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.» (ΠΕΤ: 2206787927)

-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3497/3-11-2009 ΑΕΠΟ, της εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων (μονάδα σπαστηροτριβείου), έκτασης 455.024,90 τ.μ., από την «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε.» στη θέση «ΠΕΤΡΑ – ΚΑΤΩ ΚΙΑΦΑ» του Δήμου Ερμιονίδας ΠΕ Αργολίδας, ως προς το έργο και ως προς τη προσθήκη μονάδας ανακύκλωσης αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), (ΠΕΤ: 1908159914)

-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής με εμπλουτισμό / προσάμμωση και επαναλειτουργία ξενοδοχειακής μονάδας 5* Kandia’s Castle Resort & Thalasso Nafplio, (ΠΕΤ: 2311006122)

-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο: «Νέα συνδετήρια οδός Νεμέας – Κιάτου παρά το Φράγμα Ασωπού» της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΠΕΤ: 2312003722)

-Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά ανάπλαση–αποκατάσταση ανενεργού λατομικού χώρου έκτασης 122.430,71 m 2 και λειτουργία μονάδας ΑΕΚΚ σύμφωνα με τα άρθρα 7.1β Ν2837/2000, 55.1,2 Ν4710/2020 και 55.4 του Ν4512/2018 στη θέση Στανοτόπι Δήμου Κορινθίων Π.Ε. Κορινθίας.» (ΠΕΤ: 2310008020).

-Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) στις ΠΑΥ Α5 (Βουρλιά – όρμος Κορακιάς), ΠΑΥ Α6 (Νήσος Πλατειά) της ΠΕ Αργολίδας, στις ΠΑΥ Α4.1 – Α4.2 (ακτές Αρκαδίας) της ΠΕ Αρκαδίας και στην ΠΑΥ Α9 (Μέθανα – Τροιζηνία) της ΠΕ Νήσων, με Φορέα Διαχείρισης την «Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών Αργολίδος – Αρκαδίας ΑΕ».

-Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) της Δημοτικής Ενότητας Μυστρά, του Δήμου Σπάρτης, ΠΕ Λακωνίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου.

-Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 50ΜW με ενσωματωμένη διάταξη Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 75MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 83,99MW και των συνοδών έργων υποδομής της εταιρείας «ΑΙΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στη θέση «Πακόγια» της Δ.Ε. Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας. (ΠΕΤ: 2308993621) (εξ αναβολής).

-Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Ισχύος 19ΜW με ενσωματωμένη διάταξη Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 18,75MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 18,75MW και των συνοδών έργων υποδομής της εταιρείας «PLAINSOL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» στη θέση «Μυγδαλίτσα» της Δ.Ε. Mολάων του Δήμου Μονεμβασίας της Π.Ε. Λακωνίας. (ΠΕΤ: 2308992227) (εξ αναβολής).

Πηγή: lakonikos.gr