Στο άρθρο αυτό, θα μάθουμε τι σημαίνει η λέξη «αναφανδόν» και σε ποιες περιπτώσεις τη χρησιμοποιούμε


Εκατοντάδες είναι οι λέξεις της ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια, κυρίως διότι πλήθος κόσμου δεν γνωρίζει τη σημασία τους ή πώς να τις εντάξει σε προφορικό ή γραπτό λόγο.

Η ελληνική γλώσσα είναι γεμάτη με τέτοιες όμορφες και… δύσκολες λέξεις, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τη σημασία ολόκληρων προτάσεων.

Μια από τις πλέον σπάνιες και όμορφες είναι η λέξη «αναφονδόν». Δεν την ακούμε συχνά αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία.

Η λέξη αναφανδόν είναι ένα επίρρημα που σημαίνει με τρόπο σαφή και ανεπιφύλακτο, πασιφανώς, φανερά, απροκάλυπτα, ανοιχτά, ανεπιφύλακτα.

Η ετυμολογία προέρχεται από τηναρχαία ελληνική λέξη ἀναφανδόν ήτοι: ἀνεφάνην- ἀναφαίνομαι (εμφανίζομαι, φανερώνομαι)

Πηγή