Στο άρθρο αυτό, θα μάθουμε τι σημαίνει η λέξη «πετριχώρας» και σε ποιες περιπτώσεις τη χρησιμοποιούμε


Εκατοντάδες είναι οι λέξεις της ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια, κυρίως διότι πλήθος κόσμου δεν γνωρίζει τη σημασία τους ή πώς να τις εντάξει σε προφορικό ή γραπτό λόγο.

Η ελληνική γλώσσα είναι γεμάτη με τέτοιες όμορφες και… δύσκολες λέξεις, οι οποίες μπορούν να αλλάξουν τη σημασία ολόκληρων προτάσεων.

Μια από τις πλέον σπάνιες και όμορφες είναι η λέξη «πετριχώρας». Δεν την ακούμε συχνά αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία.

Ως πετριχώρ ή πετριχώρας ονομάζεται η οσμή που αναδύεται από το έδαφος όταν πέφτουν πάνω του οι σταγόνες της βροχής. Η ετυμολογία της λέξης προκύπτει από τον συνδυασμό των ελληνικών λέξεων πέτρα και ιχώρ, όπου κατά την ελληνική μυθολογία ο ιχώρας ήταν το χρυσό υγρό που έρεε στις φλέβες των θεών αντί αίματος.

Πηγή