Διπλό «μπλόκο» στα ακίνητα από τον Σεπτέμβριο

Έρχεται το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων και σύνδεση με το Κτηματολόγιο

Σε διπλό ασφυκτικό ελεγκτικό κλοιό βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 7,2 εκατομμύρια φορολογούμενους από τον Σεπτέμβριο, καθώς θα θέσει σε λειτουργία μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές και ταυτόχρονα θα διασυνδέσει το αρχείο των δηλώσεων Ε9 με το Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος, από τον προσεχή Σεπτέμβριο θα τεθεί σε λειτουργία μια νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα είναι καταχωρημένα αναλυτικά στοιχεία όχι μόνο για τα ακίνητα που κατέχουν οι φορολογούμενοι, αλλά ακόμη και για τα ακίνητα που μισθώνουν.

Το νέο ηλεκτρονικό Μητρώο
Το νέο αυτό ηλεκτρονικό αρχείο θα ονομάζεται «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων» και θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού «περιουσιολογίου» που έχει δημιουργήσει εδώ και πολλά έτη η ΑΑΔΕ βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων Ε9 των φυσικών και των νομικών προσώπων. Θα περιλαμβάνει επίσης και όλα τα στοιχεία για τις μισθώσεις ακινήτων αφού σ’ αυτό οι μεν ιδιοκτήτες θα υποχρεούνται να δηλώνουν σε ξεχωριστά πεδία εάν εκμισθώνουν τα ακίνητά τους, οι δε ενοικιαστές θα πρέπει να εμφανίζουν τα ακίνητα για τα οποία καταβάλλουν ενοίκια και να δηλώνουν και τα ποσά των μηνιαίων και ετήσιων μισθωμάτων που πληρώνουν.

Σε κάθε περίπτωση, κάθε φορολογούμενος-χρήστης του νέου αυτού Μητρώου θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει από τη μια πλευρά πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητα που έχει στην κατοχή του και από την άλλη πλήρη και αναλυτικά στοιχεία για τα ακίνητα που χρησιμοποιεί ως ενοικιαστής. Ουσιαστικά το νέο αυτό Μητρώο θα έχουν υποχρέωση να το ενημερώνουν τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι ενοικιαστές ακινήτων. Συγκεκριμένα, το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα υποβάλλεται από ιδιοκτήτη ακινήτου και θα γίνεται αποδεκτή από τον ενοικιαστή του ίδιου ακινήτου δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Επίσης το Μητρώο αυτό θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που ένας ιδιοκτήτης θα δηλώνει τη λύση της μίσθωσης ενός ακινήτου του.

Τα δεδομένα αυτού του Μητρώου θα διασυνδεθούν με το ηλεκτρονικό αρχείο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, προκειμένου τα στοιχεία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι ιδιοκτήτες από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας τους να επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο και να προσυμπληρώνονται σωστά από την ΑΑΔΕ στα έντυπα Ε1 και Ε2 των φορολογικών τους δηλώσεων, οι δε δαπάνες των ενοικιαστών για πληρωμές μισθωμάτων να προσυμπληρώνονται κι αυτές με τα σωστά στοιχεία στα δικά τους έντυπα Ε1 και να μη χρειάζεται ουσιαστικά καμία πρόσθετη ενέργεια συμπλήρωσης ή διόρθωσης προσυμπληρωμένων στοιχείων τόσο από τους ιδιοκτήτες όσο και από τους ενοικιαστές.

Ε9 – Κτηματολόγιο
Επιπλέον, από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους η ΑΑΔΕ προγραμματίζει να διασυνδέσει τα δεδομένα του ηλεκτρονικού της αρχείου για την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων φορολογουμένων, το οποίο βασίζεται στις δηλώσεις Ε9, με τα δεδομένα που έχουν δηλώσει οι ίδιοι φορολογούμενοι στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Στόχος θα είναι να εντοπιστούν και να διορθωθούν αποκλίσεις στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί από τους ιδιώτες και από το Δημόσιο. Σε όσες περιπτώσεις θα διαπιστώνονται διαφορές στα περιγραφικά στοιχεία των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στην ΑΑΔΕ και στο Κτηματολόγιο οι ιδιοκτήτες θα καλούνται να υποβάλουν διορθωτικές-τροποποιητικές δηλώσεις Ε9, προκειμένου να διορθώσουν τις διαφορές και οι δηλώσεις Ε9 να συμφωνούν πλήρως με τις δηλώσεις του Κτηματολογίου. Οι ιδιοκτήτες θα καλούνται δηλαδή να δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση τα πραγματικά στοιχεία όλων των ακινήτων τους, όπως έχουν ήδη περιληφθεί στο Κτηματολόγιο.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται ήδη πάντως, χωρίς την επιβολή προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής, με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε από το 2019 και θα εξακολουθήσει να παρέχεται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή θα προκύψει από σχετική Διαπιστωτική Πράξη του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία θα κοινοποιηθεί προς τον υπουργό Οικονομικών.

Τελικός σκοπός της δυνατότητας που παρέχεται είναι η πλήρης ταύτιση των πληροφοριακών στοιχείων για την ακίνητη περιουσία των Ελλήνων πολιτών τα οποία περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό «περιουσιολόγιο» της ΑΑΔΕ και στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Οι διορθωτικές-τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 επιτρέπεται να υποβάλλονται χωρίς επιβαρύνσεις με πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ύψους 100 ευρώ μέχρις ότου ολοκληρωθεί το Κτηματολόγιο στη χώρα μας, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4607/2019.

Διόρθωση στοιχείων και επιπλέον ΕΝΦΙΑ
Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, κατά την οποία από τη διόρθωση των στοιχείων των ακινήτων που έχουν δηλωθεί στο Ε9, μέσω της υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, προκύπτει αλλαγή σε περιγραφικά στοιχεία ακινήτου που οδηγούν σε υποχρέωση καταβολής επιπλέον ΕΝΦΙΑ (π.χ. λόγω αύξησης των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας ενός ή περισσότερων ακινήτων) ο ιδιοκτήτης καλείται να καταβάλει τον επιπλέον φόρο προσαυξημένο με τόκους υπολογιζόμενους με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που παρήλθε από την ημέρα ηλεκτρονικής έκδοσης του πρώτου αρχικού εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΝΦΙΑ, μέχρι την ημέρα υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης Ε9.

Όσοι φορολογούμενοι δεν υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στο Περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ, ώστε τα στοιχεία αυτά να ταυτίζονται πλήρως με αυτά του Εθνικού Κτηματολογίου, κινδυνεύουν να εντοπιστούν από διασταυρώσεις στοιχείων που θα γίνουν μεταξύ των δύο αρχείων από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους, όταν θα έχει υλοποιηθεί η διασύνδεση του αρχείου του Ε9 με το Κτηματολόγιο.

Στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι εξαιτίας της μη διόρθωσης των στοιχείων ιδιοκτήτες πλήρωναν για ένα ή περισσότερα έτη ΕΝΦΙΑ λιγότερο από αυτόν που όφειλαν κανονικά, θα κληθούν να καταβάλουν τα διαφυγόντα ποσά αναδρομικά μαζί με υπέρογκες προσαυξήσεις της τάξεως του 10%-50% και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής υπολογιζόμενους με 0,73% ανά μήνα εκπρόθεσμης καταβολής.

Γιώργος Παλαιτσάκης | naftemporiki.gr

Πηγή: lakonikos.gr