Μάλιστα η αυτονομία του (το 1913) ήταν στα 160χλμ.

Το διαβάσαμε εδώ