Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Δ. Μονεμβασίας

Γενική διακοπή ηλεκτροδότησης, λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών στο δίκτυο, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (5/7) και ώρες 9:00 πμ έως 12:00 μμ στις εξής περιοχές: Καστέλλα και Αγ. Φωκάς.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, ακόμη και πριν από την αναγραφόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση.

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Πηγή: lakonikos.gr