Υστερα από ενέργειες του Δήμου, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν σύνταξη μελετών και αιτήματα στα συναρμόδια Υπουργεία και την Περιφέρεια Αττικής εγκρίθηκαν επιτέλους όλες οι απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και το έργο της αποκατάστασης του δρόμου και των πεζοδρομίων στην παραλία της Βαρέας σύντομα θα είναι γεγονός.
Το έργο προϋπολογισμού 2.130.000 Ευρώ εγκρίθηκε, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, εντάχθηκε στα εκτελεστέα έργα της Περιφέρειας Αττικής με ενέργειες του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Λευτέρη Κοσμόπουλου και εντός των ημερών θα υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Μεγαρέων, για να εκτελεστούν οι εργασίες.
Για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα προηγήθηκαν πολλές ενέργειες του Δήμου και προσωπικές παραστάσεις του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμούλη στις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και στην Περιφέρεια Αττικής.
Αυτό το έργο δεν είναι ούτε μικρό ούτε και απλό λόγω του ότι βρίσκεται στην περιοχή του αιγιαλού και υπήρχαν ανυπέρβλητα εμπόδια που έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τη Διοίκηση του Δήμου και να ξεπεραστούν (Λιμενικές αρχές, Υπουργεία κλπ).
Επειδή κάποιοι σκόπιμα προσπαθούν με κάθε τρόπο να απαξιώσουν τις ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου αλλά και το ίδιο το έργο, παρακάτω αναφέρεται όλο το ιστορικό, από τότε που ξεκίνησαν οι διαδικασίες από τον Φεβρουάριο του 2018 μέχρι και σήμερα, δηλαδή στα τέσσερα (4) χρόνια,για να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι η Διοίκηση του Δήμου έκανε τα πάντα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μαραθώνιες γραφειοκρατικές προϋποθέσεις και να επιτευχθεί η χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια.

Βεβαίως από ένα σημείο και πέρα ύστερα από όλες τις ενέργειες που προαναφέρονται στο ιστορικό των διαδικασιών για αυτό το έργο υπήρξε θετική αντίδραση και προσωπικό ενδιαφέρον του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής κ. Λευτέρη Κοσμόπουλου, ο οποίος φρόντισε για την ένταξη του συγκεκριμένου έργου στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Εργων της Περιφέρειας Αττικής.
Σε κάθε περίπτωση η αποκατάσταση του δρόμου και των πεζοδρομίων στην Βαρέα θα αλλάξει ριζικά την εικόνα όλου του παραλιακού μετώπου.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ