Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Μινώα Πεδιάδας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΕ ΩΡΕΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΤΗΛΕ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ
1 Ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα – “e-Επιχειρείν” 25 Χ Χ
2 Διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων 25 Χ Χ
3 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή, κλπ) 25 Χ Χ
4 Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25 Χ Χ
5 Συμβουλευτική σταδιοδρομίας 25 Χ Χ
6 Δημιουργώ τη δική μου επιχείρηση 25 Χ Χ
7 Χρηματοδοτικά Προγράμματα / εργαλεία που βρίσκονται σε ισχύ για αγροτικές δραστηριότητες 10 Χ Χ
8 Κατανοώ το φορολογικό σύστημα και φτιάχνω τη φορολογική μου δήλωση 12 Χ Χ
9 Αγγλικά για τον τουρισμό 25 Χ Χ
10 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50 Χ Χ
11 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25 Χ Χ
12 Βασικά αγγλικά (Α1) 50 Χ Χ
13 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25 Χ Χ
14 Αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 25 Χ Χ
15 Αθλητισμός και διατροφή 25 Χ Χ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.
Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapidtest ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας:
Τηλ. : 2891041193
Ταχ. Διεύθυνση: Θραψανό
Email: kentrokoinotitas.minoapediadas@gmail.com

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το διαβάσαμε ΕΔΩ