Η Dell Technologies (NYSE: DELL) ανακοινώνει οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το πλήρες έτος χρήσης για το οικονομικό έτος 2022. Η εταιρεία ανακοινώνει επίσης ότι το διοικητικό της συμβούλιο ενέκρινε μια πολιτική μερισμάτων βάσει της οποίας η εταιρεία σκοπεύει να καταβάλει τριμηνιαία ταμειακά διαθέσιμα στην κοινή της μετοχή, με αρχικό ποσοστό μερίσματος 1,32 δολάρια ανά μετοχή ετησίως για τη χρήση 2023, ή περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια συνολικά. Το διοικητικό συμβούλιο έχει δηλώσει το αρχικό τριμηνιαίο μέρισμα των 0,33 δολαρίων ανά μετοχή, το οποίο θα καταβληθεί στις 29 Απριλίου στους μετόχους σύμφωνα με τη μετοχική σύνθεση στις 20 Απριλίου.


Τα ετήσια έσοδα ανήλθαν σε ύψος ρεκόρ 101,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τροφοδοτούμενα από τη ζήτηση σε επίπεδα ρεκόρ, την ισχυρή εκτέλεση, τη συνεχή ανάπτυξη σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες και την επίτευξη αριθμού ρεκόρ παραδόσεων υπολογιστών. Η εταιρεία παρήγαγε έσοδα ρεκόρ 4,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 26% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και ρεκόρ λειτουργικών εσόδων εκτός GAAP 7,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 12%. Για το σύνολο του έτους, τόσο τα καθαρά έσοδα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες όσο και τα καθαρά έσοδα εκτός GAAP ήταν 4,9 δισεκατομμύρια δολάρια.  Οι ταμειακές ροές από τις λειτουργίες ήταν 10,3 δισεκατομμύρια δολάρια και οι ταμειακές ροές από δραστηριότητες εκτός της VMware ανήλθαν σε ρεκόρ 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα ετήσια απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ήταν $6,26, αύξηση 114%, και τα απομειωμένα κέρδη εκτός GAAP ανά μετοχή ήταν $6,22, αύξηση 27%.


Τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 16% στα 28 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία παρήγαγε λειτουργικά έσοδα 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 13%, και λειτουργικά έσοδα εκτός GAAP 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 1%. Οι καθαρές ζημίες από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε 29 εκατομμύρια δολάρια, τα καθαρά έσοδα εκτός GAAP ήταν 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια και τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι ταμειακές ροές από τις δραστηριότητες ήταν 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι απομειωμένες ζημίες του τέταρτου τριμήνου ανά μετοχή ήταν 0,04 δολάρια και τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή εκτός GAAP ήταν 1,72 δολάρια, σε κάθε περίπτωση με αποτέλεσμα να προκύπτει εν μέρει από υψηλότερο από τον αναμενόμενο πραγματικό φορολογικό συντελεστή του τριμήνου.

 

Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου και συνολικού Οικονομικού Έτους 2022

 

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση χρηματοοικονομικών πληροφοριών εκτός GAAP από την Dell Technologies παρέχονται στη σημείωση «Χρηματοοικονομικά μέτρα εκτός GAAP» παρακάτω. Όλες οι συγκρίσεις σε αυτό το Δελτίο Τύπου αφορούν ετήσια μεταβολή, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

 

Η Dell Technologies ολοκλήρωσε το τρίμηνο με υποχρεώσεις απόδοσης 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 20% από έτος σε έτος, αναβαλλόμενα έσοδα 27,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μετρητά και επενδύσεις 11,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία είχε καθαρές αποπληρωμές χρέους ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας βαθμού επενδύσεων και από τους τρεις μεγάλους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.  

 

Σύνοψη επιχειρησιακών τμημάτων

 

Τα έσοδα του Ομίλου Λύσεων Συστημάτων Client (Client Solutions Group) παρουσίασαν αποτελέσματα ρεκόρ, για το τέταρτο τρίμηνο ύψους 17,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 26% από έτος σε έτος. Αυτή η επίδοση οφείλεται στα εμπορικά έσοδα ύψους 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων – αύξηση 30% από έτος σε έτος – και 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα καταναλωτικών προϊόντων – μια αύξηση 16% από έτος σε έτος. Τα λειτουργικά έσοδα ήταν 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια, ή περίπου το 6,7% των εσόδων του Ομίλου Λύσεων Πελατών. Για το σύνολο του έτους, το Client Solutions Group παρουσίασε έσοδα ρεκόρ 61,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αύξηση 27% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά έσοδα ήταν 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 31% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.


Βασικοί τομείς καινοτομίας:  

 

  • Η εταιρεία απέσπασε 47 βραβεία στην έκθεση CES, όπου παρουσίασε το νέο XPS 13 Plus – ένα πλήρως επανασχεδιασμένο φορητό υπολογιστή XPS που συνδυάζει τη σύγχρονη σχεδίαση με υψηλότερες επιδόσεις.   
  • Παρουσιάστηκε ο λεπτότερος φορητός υπολογιστής για gaming στον κόσμο (Alienware x14), η πρώτη quantum dot OLED οθόνη gaming στον κόσμο (οθόνη Alienware 34 Curved QD-OLED) και ο πιο ισχυρός φορητός υπολογιστής gaming AMD Advantage 17 ιντσών.
  • Κυκλοφόρησε το πιο πρόσφατο UltraSharp video conferencing monitor, που διαθέτει web κάμερα 4K, μικρόφωνα ακύρωσης περιβάλλοντος ήχου και πιστοποίηση για το Μicrosoft Teams για την παροχή της καλύτερης δυνατής συνεργασίας και οπτικής εμπειρίας.  
  • Αποκάλυψη του Concept Luna, μιας προηγμένης ιδέας πρωτοτύπου για επαγγελματικό φορητό υπολογιστή που χτίστηκε με γνώμονα τις αρχές της βιωσιμότητας, της δυνατότητας ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης.

 

Τα έσοδα του Ομίλου Λύσεων Υποδομών ΙΤ (Infrastructure Solutions Group) για το τέταρτο τρίμηνο ήταν 9,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 3% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τα συστήματα αποθήκευσης ήταν 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ οι τα έσοδα από servers και τα συστήματα δικτύωσης ήταν 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια – αύξηση 7% από έτος σε έτος. Τα λειτουργικά έσοδα ήταν 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια ή περίπου το 12% των εσόδων του Ομίλου Λύσεων Υποδομών ΙΤ. Για ολόκληρο το έτος, τα έσοδα ήταν 34,4 δισεκατομμύρια δολάρια, με λειτουργικά έσοδα 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

 

Βασικοί τομείς καινοτομίας:

  • Ανακοινώθηκαν επεκτάσεις στις δυνατότητες APEX multi-cloud, που επιτρέπουν στους πελάτες να μετακινούνται από περιβάλλον multi-cloud από προεπιλογή σε multi-cloud εκ σχεδιασμού, καθώς και να συνδέονται σε πολλά clouds χωρίς δέσμευση σε κάποιο συγκεκριμένο περιβάλλον hyperscale.
  • Παρουσιάστηκε το Dell PowerProtect Cyber Recovery for AWS (Amazon Web Services), που παρέχει στους οργανισμούς σύγχρονη προστασία δεδομένων με στόχο να απομονώνουν τα κρίσιμα δεδομένα από μια επίθεση ransomware και να επιταχύνουν την ανάκτηση των δεδομένων.  

     

Δηλώσεις στελεχών:

 

«Το οικονομικό έτος 2022 ήταν το καλύτερο έτος στην ιστορία της Dell Technologies. Φτάσαμε σε έσοδα άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων με ανάπτυξη 17% – ένα τεράστιο επίτευγμα και μπροστά από τους μακροπρόθεσμους στόχους ανάπτυξής μας», δήλωσε ο Jeff Clarke, vice chairman and co-chief operating officer, Dell Technologies. «Για τους πελάτες μας, η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι να μετατρέψουν τα δεδομένα σε διορατικότητα, δράση και πρόοδο και να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις στην τεχνολογία».


«Κατά το οικονομικό έτος 2022, ο εκτεταμένος ψηφιακός μετασχηματισμός συνέχισε να επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας και μας ενθαρρύνει η αυξανόμενη ζήτηση σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιό μας», δήλωσε ο Chuck Whitten, co-chief operating officer, Dell Technologies. «Σημειώσαμε επίσης στρατηγική πρόοδο στους τομείς multi-cloud, edge, as-a-Service και τηλεπικοινωνίες. Παρουσιάσαμε λύσεις σε αυτούς τους τομείς, ενεργοποιήσαμε πελάτες και κάναμε επενδύσεις για να θέσουμε την Dell σε τροχιά μελλοντικής ανάπτυξης.»


«Πέρυσι επιτύχαμε μια σειρά από ορόσημα που απελευθέρωσαν την αξία των μετόχων. Δημιουργήσαμε ταμειακές ροές 10,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιτύχαμε αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας και αποδεσμεύσαμε την VMware», δήλωσε ο Tom Sweet, chief financial officer, Dell Technologies. «Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υλοποίηση της στρατηγικής μας για την εδραίωση και τον εκσυγχρονισμό του πυρήνα μας και την κατασκευή νέων μοχλών ανάπτυξης που προωθούν τις προοπτικές των πελατών μας στο multi-cloud, παρέχοντας παράλληλα αξία στους μετόχους.»  

 

Dell Technologies World  

 

Στις 2 – 5 Μαΐου διοργανώνεται η εκδήλωση Dell Technologies World, η σημαντικότερη της εταιρείας, η οποία συγκεντρώνει τις τελευταίες τάσεις, τεχνολογία και τους κορυφαίους ειδικούς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πελάτες και οι συνεργάτες θα εξερευνήσουν το συνδεδεμένο οικοσύστημα υποδομών πληροφορικής, εφαρμογών, συσκευών και ασφάλειας μαζί με τις λύσεις APEX και multi-cloud που δίνουν στους πελάτες μεγαλύτερη ευελιξία να κλιμακώσουν τις υποδομές ΙΤ για να καλύψουν τις επιχειρηματικές τους ανάγκες, να μετασχηματίσουν και να εμπνεύσουν την επόμενη σημαντική ανακάλυψη.