Η Ελληνική Δασολογική Εταιρεία εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της για την κατάσταση του αστικού πρασίνου της πόλης της Θεσσαλονίκης.

Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της, «σε μια πόλη με δραματικά χαμηλή αναλογία πρασίνου, παρατηρούμε για μια ακόμη φορά να ακρωτηριάζονται τα δένδρα της πόλης με συνέπεια αυτή η χαμηλή αναλογία πρασίνου να τείνει προς το μηδέν».

Ως ειδικοί επί των δένδρων επιστήμονες και ειδικά στη Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου, εκφράζουν την αγωνία τους για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της πόλης μας και τονίζουν ότι οι βασικοί κανόνες οι οποίοι ισχύουν για την κλάδευση των δένδρων είναι οι εξής:

  • Οι κλαδεύσεις αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα. Διαφορετικά αποτελούν σημαντική ζημιά επί πληρωμή.
  • Κάθε δένδρο αποτελεί ξεχωριστή οντότητα και άρα χρειάζεται διαφορετική αντιμετώπιση. Επομένως σε μια δενδροστοιχία ή κάποιο πάρκο δεν είναι απαραίτητο να κλαδεύονται όλα τα δένδρα και μάλιστα με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο που στον κλάδο μας αποκαλείται “θανατηφόρος κλάδευση”.
  • Κατά την κλάδευση των δένδρων θα πρέπει να διατηρείται η τυπική μορφή τους, έτσι ώστε να συνεχίσουν να υπάρχουν ως αισθητικά στοιχεία (αρχιτεκτονήματα) στην πόλη και όχι ως “ξόανα”.
  • Η κόμη (φυλλωσιά) των δένδρων, αποτελεί το βιολογικό εργαστήριό τους και σε αυτό λαμβάνουν χώρα όλες οι ευεργετικές για τον άνθρωπο διαδικασίες, όπως η εντυπωσιακή μείωση της θερμοκρασίας, η απορρύπανση της ατμόσφαιρας, η συμβολή στην κλιματική αλλαγή κ.λ.π..
  • Η κλάδευση, όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη, θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο και πιστοποιημένο συνεργείο και όχι από ανειδίκευτους εργάτες χαμηλού κόστους.
  • Οι υπεύθυνοι γεωτεχνικοί θα πρέπει να έχουν εξειδίκευση στο αντικείμενο των κλαδεύσεων των δένδρων του αστικού χώρου.
  • Για να ελαχιστοποιηθούν οι κλαδεύσεις, για κάθε θέση θα πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο είδος δένδρου από πλευράς μεγέθους, μορφής, χρώματος, οικολογικών χαρακτηριστικών και εν γένει απρόσκοπτης αύξησης και λειτουργίας τους στη συγκεκριμένη θέση.
  • Τα δένδρα είναι μακρόβιοι οργανισμοί, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν από μέρους μας την απαραίτητη φροντίδα. Όταν ένα δένδρο παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, αυτό δεν πρέπει απαραίτητα να υλοτομηθεί. Θα πρέπει να εξαντλούνται όλα τα μέσα για τη διάσωσή του και όταν αυτά αποτύχουν, μόνο τότε επιτρέπεται η υλοτομία και η άμεση αντικατάστασή του.
  • Άμεση υλοτομία και αντικατάσταση ενός δένδρου επιβάλλεται μόνο όταν αυτό κρίνεται επικίνδυνο για τον άνθρωπο και για τα σημαντικά περιουσιακά του στοιχεία.

Χορηγός Επικοινωνίας

Το διαβάσαμε εδώ