Μέχρι 15 Ιουλίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την Πιστοποίηση Γεωργικών Συμβούλων


Δεκτές γίνονται από την 1η Ιουνίου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για την απόκτηση της Πιστοποίησης Γεωργικών Συμβούλων αλλά και την εγγραφή στο Μητρώο του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του «Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις» (https://agroadvisors.elgo.gr), θα παραμείνει ανοικτή έως και τη Δευτέρα, 15 Ιουλίου.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν:

  1. Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι (Γ.Σ.) και να εγγραφούν στο Μητρώο, που τηρείται στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ
  2. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γ.Σ. που επιθυμούν και δύνανται, βάσει του βασικού τίτλου σπουδών τους, να πιστοποιηθούν σε επιπλέον θεματικά πεδία
  3. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γ.Σ. που έχουν τεθεί σε αναστολή πιστοποίησης στο 9ο θεματικό πεδίο «Συμβουλές για το σχεδιασμό της εφαρμογής.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, δυνατότητα πιστοποίησης έχουν και οι εργαζόμενοι στο δημόσιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, στην αυτοδιοίκηση και στους φορείς της, ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ή απασχολούμενοι με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), καθώς και τα μέλη του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι-Α.Τ.Ε.Ι.).

Πηγή