Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2022, 20:00

Η Xiaomi η εταιρεία καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων και έξυπνης παραγωγής, με έξυπνα κινητά και συσκευές, συνδεδεμένα μέσω μιας πλατφόρμας ΙοΤ που βρίσκεται στον πυρήνα της, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα ανεξάρτητης έρευνας όσον αφορά στην συμμόρφωση της σχετικά με την προστασία δεδομένων.


Η Εταιρεία ανέθεσε στην TRUSTe LLC, θυγατρική της TrustArc, την υλοποίηση ενός ανεξάρτητου ελέγχου των συστημάτων της για την προστασία δεδομένων και διαχείριση ασφάλειας. Ο έλεγχος εξέτασε ενδελεχώς τις μεθόδους επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της Xiaomi και την συμμόρφωση της με την Κοινοτική Οδηγία GDPR της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση της TRUSTe αναφέρει: «οι μέθοδοι που περιγράφονται στο GDPR Validation Assessment σχεδιάστηκαν ώστε να παρέχουν επαρκή διαβεβαίωση ότι καλύπτονται και τα 40 GDPR Validation Requirements.


Ως η πρώτη Κινεζική επιχείρηση που λαμβάνει πιστοποίηση από την TRUSTe, η Xiaomi παραμένει ανοιχτή σε έρευνες από τρίτους για θέματα προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας των χρηστών, υιοθετώντας πλήρως την Κοινοτική Οδηγία GDPR από το 2018.Τα Validation Requirements εστιάζουν στις μεθόδους οχτώ τομέων: Integrated Governance, Risk Management, Resource Allocation, Policies και Standards, Processes, Awareness και Training, Monitoring και Assurance και Reporting and Certification. Σύμφωνα με μέλος της ομάδας Global Privacy Solutions της TRUSTe, η Xiaomi καλύπτει όλα τα σχετικά Validation Requirements.


Ο κ. Cui Baoqiu, Αντιπρόεδρος της Xiaomi και επικεφαλής της Επιτροπής Ασφάλειας και Ιδιωτικότητας της Εταιρείας, δήλωσε πως τα GDPR Validation Assessments αποτελούν ένα σημαντικό βήμα στη συνεχόμενη ενδυνάμωση της συμμόρφωσης της εταιρείας σε θέματα ασφαλείας και προστασίας δεδομένων. Παράλληλα, πρόσθεσε πως η Xiaomi εργάζεται σκληρά προκειμένου να διατηρεί τα πρότυπα ασφαλείας και προστασίας δεδομένων της στα υψηλότερα επίπεδα, ειδικά για τους χρήστες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


«Είμαστε σε συνεχή επαφή με την TRUSTe, καθώς και με άλλα πιστοποιημένα ιδρύματα από όλο τον κόσμο, για την επικύρωση των συστημάτων της Xiaomi σχετικά με την προστασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης και της τήρησης της Κοινοτικής Οδηγίας GDPR, με στόχο την βελτίωση των πρακτικών της ώστε να παρέχει στους χρήστες αξιόπιστα προϊόντα και υπηρεσίες. Είμαι πολύ περήφανος που η Xiaomi ολοκλήρωσε επιτυχώς τον ετήσιο έλεγχο της TRUSTe σχετικά με την συμμόρφωση μας ως προς την Κοινοτική Οδηγία GDPR, αποδεικνύοντας τη διαχρονική δέσμευση μας».


Η TrustArc, με έδρα τις ΗΠΑ, είναι εταιρεία που ηγείται στο χώρο της συμμόρφωσης απορρήτου και διαχείρισης κινδύνου, με δεκαετίες τεχνογνωσίας στη δημιουργία και βελτίωση συστημάτων ιδιωτικότητας και δυνατότητες συνεχούς συμμόρφωσης, διαχείρισης πληροφοριών και ασφάλειας δεδομένων.


Η προστασία και ασφάλεια των χρηστών είναι η βασική προτεραιότητα της Xiaomi. Το 2014 η Εταιρεία ίδρυσε την Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Ιδιωτικότητα ενώ, το 2016, ήταν η πρώτη Κινεζική επιχείρηση που έλαβε πιστοποίηση από την TrustArc. Το 2018, η Xiaomi υποβλήθηκε σε έλεγχο της Κοινοτικής Οδηγίας GDPR της E.Ε., και συνεχίζει να υποβάλλεται σε ελέγχους από τρίτους σε θέματα προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας των χρηστών της. Το 2019, οι πρακτικές ασφάλειας και ιδιωτικότητας της Xiaomi πιστοποιήθηκαν με /IEC 27001 και ISO/IEC 27018. Η εταιρεία επίσης δημοσίευσε την πρώτη έκθεση της για την ιδιωτικότητα και ασφάλεια του MIUI.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://trust.mi.com/compliance